24. februar 2013

Få advokathjelp

Første henvendelse til oss er gratis. Vi vil på bakgrunn av denne samtalen vurdere om vi kan tilby riktig advokathjelp, eller hvorvidt det er riktig å henvise deg videre. Advokathjelp er alltid et ømfintlig tema, og vi vil behandle din henvendelse med det alvoret og den seriøsitet du fortjener.

Hvilke rettsområder jobber vi med?

Vårt firma arbeider først og fremst med saker for privatpersoner. Vi har kompetanse innenfor de fleste rettsområder av betydning for privatpersoner, som eiendomssaker, skilsmisser og barnefordeling, erstatningssaker, arbeidsrett, forbrukersaker som kjøp av produkter og tjenester, arverett, saker mot forsikringsselskap og klagesaker. Vi har også flere advokater med stor erfaring fra strafferetten, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Hva trenger vi fra deg?

Det vi ønsker fra deg er en redegjørelse for sakens faktiske side som er utfyllende nok til at det lar seg gjøre å identifisere de juridiske problemstillingene i saken. Tenk på ordene HVEM, HVA og HVOR. Hvem er det som er i konflikt? Her trenger vi opplysninger som personnavn, firmanavn, personnummer, organisasjonsnummer, adresse osv for å identifiserer partene. Har du telefonnummer eller e-post til motpart kan dette godt opplyses om allerede i første henvendelse.

Hva gjelder saken? Det vi trenger fra deg er en redegjørelse for hva som har skjedd, og hva man mener som er feil med det som har skjedd/hva man ønsker. Det er ikke nødvendig å forsøke å ta stilling til jussen. Det er også viktig at du forteller hvor i landet saken verserer/har versert.

Har du relevante dokumenter liggende skannet så kan du godt sende dem over til oss. Det spiller ingen rolle om det er mange vedlegg. Vi ønsker mest mulig informasjon for å kunne ta en riktig beslutning om saken.

Siden du har funnet oss på internett regner vi med at du befinner deg i en fase hvor du ønsker å skaffe deg mest mulig informasjon og kunnskap om rettsområdet saken din gjelder. Vi foreslår at du gjør det enkelt og sender oss en e-post sånn at vi kan hjelpe deg i denne prosessen.

Forsikring og fri rettshjelp

I henvendelsen ber vi om at det opplyses om inntekter både for deg selv og eventuell samboer/ektefelle. Vi ber også om at det opplyses om polisenummer til de skadeforsikringer du måtte ha. Vi vil på bakgrunn av disse opplysningene undersøke om kravene til fri rettshjelp er innfridd samt om det er forsikringsdekning på saken. I enkelte saker har man krav på fri rettshjelp. Dersom du er enslig er vilkåret for fri rettshjelp at du ikke kan tjene mer enn kr 246 000 i året (20 500 i måneden) og ikke ha skattbar formue over kr 100 000. Det ses normalt bort fra formue i bolig. Er du samboer eller i ekteskap økes grensen til kr 369 000 (30 750 pr måned). Vi er pålagt å undersøke om vilkårene for fri retthjelp er oppfylt.

Henvendelser og betaling

Alle henvendelser blir i første omgang tatt imot av Advokat Kenneth Strømme Gundersen. Saken blir så videreformidlet til en av firmaets advokater med det aktuelle rettsområdet som sitt spesialfelt.

Første henvendelse er gratis. Det koster ingenting å kontakte oss. Du betaler ingenting før det eventuelt er inngått en oppdragsavtale. Timeprisen vil variere fra kr 925- 1850 eks mva pr time alt ettersom hvilken type sak det dreier seg om, og om det er forsikringsdekning på saken. Vi har laget en egen artikkel vedrørende rettshjelpforsikring som er anbefalt lesning før man tar kontakt.

Sentrale vilkår i vår oppdragsavtale

  1. Beregning av salær foretas f.o.m inngåelse av oppdragsavtale
  2. Ved oppdrag for nye oppdragsgivere vil vi normalt be om et lite forskudd for å ta oppdraget
  3. Salæret beregnes etter medgått tid. I noen saker inngår vi avtaler om «no cure no pay».
  4. Salæret avregnes vanligvis en gang i måneden. Sammen med fakturaen vedlegges spesifikasjon over utført arbeid.
  5. Nødvendige utlegg i saken, som f.eks utgifter til sakkyndig eller innhenting av journalopplysninger faktureres kunder direkte.

 

Kontakt advokat GRATIS i dag!

Fyll ut skjemaet under, og du vil umiddelbart bli kontaktet av en av våre advokater som er spesialisert innenfor fagfeltet du ber om.
  • Jo mer du fyller ut her, jo raskere er det å besvare henvendelsen din.
    Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.