Arverett- samboere

Samboere uten felles barn Samboere uten felles barn har i utgangspunktet ikke arverett etter førsteavdøde samboer. For å belyse dette nærmere kan vi ta for oss samboerne Lars og Kari på 60 år. Lars har barna Marthe og Mari fra et tidligere samboerskap. Dersom Lars går bort først arver Marthe og Mari eiendelene og formuen til Lars. Hvis Kari og … Read More

Fordeling av eiendeler ved død

Lurer du på hvordan dine eiendeler fordeles dersom du ikke oppretter et testamente? Arvelovens bestemmelser regulerer hvordan arven fordeles ved den ene ektefellens bortgang. For å belyse dette tas det utgangspunkt i eksempelet med ektefellene Peder og Marthe. Peder har datteren Lise fra et tidligere ekteskap, og sammen har de barna Lars og Lena. Dersom Peder dør og Marthe ikke … Read More

Ekteskap – uskifte

Ektefeller lever ofte i et tett formuesfellesskap og opparbeider seg verdier sammen. Når den ene faller fra er det viktig at den andre kan fortsette sitt økonomiske liv som tidligere, uten å måtte skifte med arvingene etter førsteavdøde. Et slikt skifte kan medføre at ektefellen må selge felles bolig, båt eller hytte for å betale ut de andre arvingene. For … Read More

Hvordan oppretter man et testament?

Lovens arveregler passer ikke for alle. Noen har en klar mening om hvordan eiendeler og verdier skal fordeles, for eksempel at datter skal få hytta ved strandkanten, og nevøen skal få veteranbilen. Andre har knapt tenkt igjennom hva som skal skje med det de etterlater seg. Det er imidlertid lurt å danne seg en mening om hvordan eiendelene og verdiene … Read More

Ordne med dødsbo selv?

I denne artikkelen skal det redegjøres for hvordan man går frem når det skal ordnes med et dødsbo. Målsetningen er ikke å gjøre deg til en fullbefaren bostyrer, men å gi deg et fugleperspektiv på hva som må gjøres. 1. Noen av arvingene må overta ansvaret for avdødes gjeld Utgangspunktet er at det skal skje et privat skifte, som vil si … Read More