Pris for advokat

Forståelig nok er det mange som lurer på hva det koster å bruke advokat. De fleste vet at det koster en god del, men ikke nøyaktig hvor mye. Her følger en kort guide om emnet. Pris for advokattime – fri rettshjelp Den laveste timesatsen advokater opererer med (vi har i alle fall ikke sett noen med lavere timesats) er kroner … Read More

Barnevern – Omsorgsovertakelse

Hva er et vedtak om å overta omsorgen for barnet? Fylkesnemnda kan treffe vedtak om at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet. Et slikt vedtak kan bare treffes dersom fylkesnemnda finner at det er nødvendig ut i fra den situasjonen barnet befinner seg i, og at det er til barnets beste. I tillegg må det foreligge alvorlige mangler ved den … Read More

Barnefordeling 50-50

Vi ser en økende trend med at foreldre avtaler en samværsordning hvor de har barna like mye. Dette er etter vår vurdering en positiv utvikling, forutsatt at samarbeidet mellom foreldrene fungerer. Men hvilke muligheter har man om man ønsker en slik ordning selv, men den andre parten nekter? I 2010 fikk domstolene hjemmel for å idømme delt bosted. Inntil da … Read More

Stevning fra motpart. Hva gjør du?

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss. Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller kontakte fagansvarlig Kenneth Strømme Gundersen på telefon: 94 11 12 88 eller epost: kg@framadvokat.no. Denne artikkelen er skrevet for deg som har mottatt en stevning fra noen du har vært i tvist med. Det kan være alt fra en barnefordelingssak eller … Read More

Vet du hva foreldreansvar, samvær og bosted for barn betyr?

Det er ikke uvanlig at begrepene i overskriften blandes sammen. Det er heller ikke uvanlig at man legger et innhold i begrepene som ikke nødvendigvis stemmer med den juridiske betydningen de har. En barnefordelingssak kan dreie seg om både foreldreansvar, samvær og barnets bosted. Eller den kan handle utelukkende om samvær, eller utelukkende om bosted osv. Her følger en oppklaring: Foreldreansvar … Read More

Tid for å fylle ut skilsmissepapirer

Avgjørelsen er tatt, kanskje etter år med grubling. Endelig har du bestemt deg for å gå fra din ektefelle med alt det innebærer. En tøff avgjørelse, så tøff at det mest sannsynlig er en riktig avgjørelse.  Det sier vi utifra en erkjennelse av at mennesker normalt skyr sterke følelsesmessige belastninger som pesten. Når man er villig til å ta belastningen med … Read More

Hvordan barnevernet tenker ved omsorgsovertakelse

Trenger du å prate med en ekspert på barnerett? Ta kontakt med vår fagansvarlig for familierett på telefon 94 11 12 88 eller på e-post: kg@framadvokat.no. Samtalen er gratis og 100 % uforpliktende. Les mer om våre advokater her   Barnevernet har som oppgave både å drive forebyggende arbeid og å verne om barn som trenger hjelp. Barnevernet skal sikre alle barn en … Read More

Hva du må vite om EKTEPAKT

Som de fleste vet så har inngåelse av ekteskap betydning utover at ekteparet sverger troskap til hverandre. Med det samme ringen settes på fingeren begynner ekteskapsloven å gjelde med sin regulering blant annet av formuesforholdet mellom ektefellene. Denne artikkelen handler om fremgangsmåten man må benytte om man ønsker en annen økonomisk ordning enn den som ekteskapsloven foreskriver. Redskapet for å … Read More

Betaler du for høyt barnebidrag?

Barnebidrag betales av den av foreldrene som ikke bor fast med barnet. Hovedregelen er at foreldrene selv skal inngå en privat avtale om hva barnebidraget skal være. Ofte står imidlertid partene langt fra hverandre i forhold til hva man mener man skal betale. Da må bidraget fastsettes av det offentlige. NAV har laget en egen bidragskalkulator som beregner barnebidraget på … Read More

Finn frem i fri rettshjelp-jungelen

Trenger du å prate med en ekspert på barnerett? Ta kontakt med vår fagansvarlig på telefon 94 11 12 88 eller på e-post: post@framadvokat.no. Samtalen er gratis og 100 % uforpliktende. Les mer om våre advokater her De fleste kjenner til at det er mulig å få fri rettshjelp i Norge. Men hva skal til for at man kvalifiserer for … Read More