Pris for advokat

Forståelig nok er det mange som lurer på hva det koster å bruke advokat. De fleste vet at det koster en god del, men ikke nøyaktig hvor mye. Her følger en kort guide om emnet. Pris for advokattime – fri rettshjelp Den laveste timesatsen advokater opererer med (vi har i alle fall ikke sett noen med lavere timesats) er kroner … Read More

Erstatning

Utsatt for vold, trafikkulykke eller yrkesskade? Dersom du har blitt utsatt for en handling som har ført til at du har lidt et tap, kan du ha krav på erstatning fra skadevolderen eller forsikringsselskapet til skadevolderen. Har du for eksempel blitt utsatt for en trafikkulykke eller yrkesskade kan krav om erstatning rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. Dersom du er utsatt for … Read More

Kort oversikt over tvangsfullbyrdelsesloven

Om du har et krav mot noen og dette kravet ikke oppfylles frivillig, er det ikke slik at du på noen måte kan ta deg til rette overfor vedkommende, for eksempel ved å hente noe han eier. Du er pent nødt til å be om myndighetene om hjelp til å få pengene. Tvangsgrunnlag Reglene for hvordan man går frem for … Read More

Midlertidig sikring av krav

Av og til er det nødvendig å sikre et krav raskt. Noen som skylder deg penger er for eksempel i ferd med å reise utenlands eller det er behov for rask stansing av et byggeprosjekt. I førstnevnte tilfelle risikerer man å aldri se pengene igjen. I det andre tilfelle kan det være for seint å hevde at byggeprosjektet er ulovlig, … Read More

Rett til å holde tilbake betalingen ved kjøp av håndverkertjenester

Vi får ofte henvendelser fra klienter som har hatt dårlige opplevelser med håndverkere. Jobben er ikke utført på en bra måte, og det er funnet feil og mangler ved det utførte arbeidet. Et spørsmål vi da ofte får er: Må jeg betale håndverkeren når arbeidet er mangelfullt? Svaret på dette er nei. Dersom du som privatperson har kjøpt en håndverkertjeneste, … Read More

Feil og mangler ved båt

Nordmenn elsker båt. Faktisk er omkring halvparten av oss på minst en båttur hver sommer. Anslagsvis finnes det 750 000 fritidsbåter i Norge. Det er mange som går rundt og drømmer om å bli en av disse 750 000 båteierne. Dessverre opplever en del at båtdrømmen knuses fordi det er mangler ved båten man har kjøpt. I denne artikkelen skal vi redegjøre … Read More

Hvordan vinne en forbrukertvist

Ring oss gratis på telefon (+47) 93431288 eller ta kontakt på e-post: to@framadvokat.no   Fram Advokatfirma er spesialisert innen forbrukerrett. Vi har flere advokater med erfaring fra forbrukerrådet og forbrukertvistutvalget. Dersom du har kjøpt noe som du er misfornøyd med kan du ta kontakt med oss for rådgivning og veiledning om relevant regelverk. Vi foretar også en vurdering av om … Read More

Stevning fra motpart. Hva gjør du?

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss. Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller kontakte fagansvarlig Kenneth Strømme Gundersen på telefon: 94 11 12 88 eller epost: kg@framadvokat.no. Denne artikkelen er skrevet for deg som har mottatt en stevning fra noen du har vært i tvist med. Det kan være alt fra en barnefordelingssak eller … Read More

Dine rettigheter om det er feil og mangler ved noe du har kjøpt

I denne artikkelen skal vi gi deg en oversikt over dine rettigheter dersom du har oppdaget feil og mangler ved noe du har kjøpt. Vi starter med det som vanligvis er den største investeringen du foretar i livet, nemlig kjøp av bolig: Rettigheter etter boligkjøp Uansett om du har kjøpt en brukt bolig som reguleres av avhendingsloven eller en bolig … Read More

Topp 7 fakta om forliksrådet

7. Forliksrådet er landets laveste rettsinstans. Den fungerer både som meklingsinstans og domstol. Fokuset er imidlertid, som navnet tilsier, på å inngå forlik mellom partene. Advokattipset er at du må innstille deg på å ta og gi om du ønsker en avgjørelse i Foriksrådet. Rene hestehandler skal du imidlertid ikke inngå. Dommerne er ikke jurister. Det er altså «vanlige» folk som … Read More