Oppsigelse av ansatt

Hvordan si opp en ansatt? Vurderer du å si opp en ansatt? Under her skal vi kort redegjøre for de mest sentrale punktene i en oppsigelsesprosess. Saklig grunn for oppsigelse Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at en oppsigelse er saklig. Det vil si at i en eventuell rettssak så må de grunner man har for å avslutte et arbeidsforhold … Read More

Advokat Oslo

Hvordan velge advokat i Oslo? Dersom man går på nett og søker etter advokat i Oslo vil man raskt finne ut at det er svært mange tilbydere av advokattjenester i Oslo og omegn. Det er som regel når noe viktig står på spill at man vurderer å engasjere en advokat, og kostnadene ved advokatbistand er høy. Hvor dyktig advokaten er har også stor betydning … Read More

Fullmakt til å binde selskapet og overskridelse av fullmakt

Kontakt oss for en kort gratis vurdering av din sak ved å bruke kontaktskjema under her Daglig leders ansvar   Det er daglig leder som representerer selskapet utad. Det skal registreres i Foretaksregisteret hvem som er daglig leder. Så lenge den som står registrert som daglig leder utfører en handling som angår selskapets daglige ledelse, vil vedkommende i utgangspunktet kunne … Read More

Hvordan registrere varemerke før andre gjør det?

I denne artikkelen skal vi redegjøre for hvordan man går frem for å registrere et varemerke. Et varemerke er figurer, ord, tall og bokstaver som beskriver og identifiserer ditt produkt slik at det skiller seg ut fra andre lignende produkter. Det er ingen overdrivelse å hevde at selve varemerket er en av de aller viktigste faktorene når det gjelder markedsføring … Read More

Starte aksjeselskap eller enkeltmannsforetak?

I denne artikkelen skal vi forsøke å gjøre det enklere for deg å bestemme deg for om du bør starte aksjeselskap eller om du bør starte et enkeltmannsforetak. 1. Fordelene med enkeltmannsforetak Er at de er enkle å starte opp. Et par skjema så er det gjort. Kostnadene ved oppstart er også minimale. Videre er det slik at du slipper … Read More

Innsyn ved offentlige anskaffelser

Innsyn i andre leverandørers tilbud ved offentlige anskaffelser Det nedlegges et stort arbeid når en leverandør forbereder sitt tilbud i en anbudskonkurranse. En leverandør som ikke når opp i konkurransen vil derfor svært ofte være interessert i å foreta en vurdering av tilbudet som vant på egen hånd. Er han erfaren vet han at det ikke sjelden gjøres feil, undertiden … Read More

Hvordan unngå juridiske problemer

Denne artikkelen er mest ment som et morsomt innspill. Den er imidlertid ikke uten alvor, og ved å følge disse ti bud så vil du garantert redusere risikoen for å få juridiske problemer. Som du vil se handler de fleste av rådene om bevisførsel. Til vanlig tenker man ikke over at man etterlater spor over alt som sier noe om … Read More