Underslag- strafferett

I denne artikkelen skal det sees nærmere på «underslag», som straffeloven 2005 §§ 324-326 omhandler. Herunder skal artikkelen belyse hva som ligger i begrepet «underslag», hva som er forskjellen på mindre underslag, underslag og grovt underslag samt hvor lang strafferamme underslag har. Hva er underslag? Underslag gjelder tilfellet hvor du har en løsøregjenstand eller pengefordring Read more about Underslag- strafferett[…]

Oversikt over straffeloven

Fra og med 1. oktober 2015 fikk vi ny straffelov i Norge. Her skal vi gi en kort oversikt over loven. Straffeloven er tredelt. I første del finner vi blant annet grunnvilkårene for straffansvar. Disse er: Straff kan kun ilegges om man har lovhjemmel Et straffebud rammer også den som medvirker Forsøk straffes også (forsett Read more about Oversikt over straffeloven[…]

Kroppskrenkelse og kroppsskade

  Fra 01. oktober 2015 trådte straffeloven 2005 i kraft. Lovbrudd begått etter denne datoen pådømmes etter straffeloven 2005. I forbindelse med den nye straffeloven ble enkelte nye begreper innført, herunder kroppskrenkelse og kroppsskade. Tidligere ble dette omtalt som henholdsvis legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse. I denne artikkelen skal det forklares hva som ligger i begrepet «kroppskrenkelse» Read more about Kroppskrenkelse og kroppsskade[…]

Hjelp til å politianmelde

Hjelp til å anmelde et straffbart forhold? Ta kontakt med vår fagansvarlige på strafferett – Advokat Anette Skjerven Arnkværn for vurdering av om du har krav på bistandsadvokat. Advokat Arnkværn har omfattende erfaring som bistandsadvokat og har arbeidet i en årrekke som politiadvokat. Les mer om henne her Dersom du har krav på bistandsadvokat vil Read more about Hjelp til å politianmelde[…]

7 fakta du må kjenne til for å få voldsoffererstatning

  Dersom du har blitt utsatt for vold eller tvang kan du ha rett til erstatning fra det offentlige – såkalt voldsoffererstatning. Her følger 7 fakta du må kjenne til om du vil kreve slik erstatning. 1. Det må ha skjedd en straffbar handling for at du skal ha rett til erstatning Det må være klart Read more about 7 fakta du må kjenne til for å få voldsoffererstatning[…]

Guide til AVHØR hos politiet

Dersom du har noen spørsmål før du skal i avhør kan du uforpliktende og gratis ta kontakt på kontaktskjema under her. Hvorfor må man i avhør? Man må i avhør hvis politiet mistenker, med noen grad av sannsynlighet, at man står bak en forbrytelse. Vitner til mulige straffbare forhold blir også kalt inn til avhør. Read more about Guide til AVHØR hos politiet[…]

Hva kan en bistandsadvokat hjelpe deg med?

Mange som har behov for og rett til bistandsadvokat vegrer seg for å ta kontakt med advokat fordi de er usikker på hva en bistandsadvokat egentlig kan hjelpe med. Her skal vi forsøke si noe konkret om vår rolle og våre oppgaver, sånn at du vet hva vi kan brukes til. Er du fortsatt usikker  Read more about Hva kan en bistandsadvokat hjelpe deg med?[…]

Smart å velge tilståelsesdom?

Hva er en tilståelsesdom? Dersom den straffbare handlingen du er siktet for ikke kan gi fengsel i mer enn ti år har tingretten mulighet til å avsi en såkalt tilståelsesdom. Det er en forenklet rettergang for dem som gir en uforbeholden tilståelse. Hvem er med i rettsmøtet? Istedenfor at det gjennomføres en vanlig straffesak med Read more about Smart å velge tilståelsesdom?[…]

Mistenkt i straffesak? Dette må du vite om strafferett

Et kjennetegn ved en rettsstat er at du har rett til forsvarer dersom staten ønsker å straffe deg. Forsvareren har utelukkende dine interesser for øyet. Med andre ord er hans hovedoppgave å få straffen din satt så lavt som mulig. Aller helst ser han deg frifunnet. Her skal vi kort redegjøre for den helt sentrale Read more about Mistenkt i straffesak? Dette må du vite om strafferett[…]