24. februar 2013

Saksområder

ARBEIDSRETT

 • Inngåelse av arbeidsavtaler
 • HMS
 • Varslingssaker
 • Sluttavtaler
 • Oppsigelser
 • Avskjed
 • Kurs og ledertrening innen arbeidsrett
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Outsourcing
 • Omstillings- og nedbemanningsprosesser
 • Diskriminering
 • Trakassering
 • Incentivordninger
 • Konkurranseklausuler
 • Krav til arbeidsmiljø
 • Arbeidstid

 

FAMILIERETT

 • Rådgivning om arv
 • Opprette testament
 • Rådgivning og praktisk arbeid ved etablering av uskifte.
 • Dødsboskifter
 • Barnefordeling og samværsrett
 • Barnebortføring
 • Tvangsvedtak etter barnevernloven
 • Avtaler om formuesordninger
 • Ektepakter
 • Beregning av sjevdelingskrav
 • Private og offentlige skifteoppgjør

 

EIENDOMSRETT

 • Rådgivning ved kjøp og salg av eiendom
 • Plan og reguleringsspørsmål
 • Entrepriserett
 • Mangler ved bolig
 • Mangler ved håndverkertjenester
 • Utleiekontrakter
 • Befaringer
 • Kurs
 • Veirett
 • Naborett
 • Tvangsoppløsning av sameie
 • Rådgivning om sameier, borettslag og eierseksjoner
 • Tomtefeste

 

KJØPSRETT

 • Kontraktsutforming
 • Agenturforhold
 • Forbrukerkjøp
 • Kjøpsrett
 • Kredittkjøp
 • Pakkereiser
 • Pengekrav
 • Foreldelse
 • Angrerett
 • Bilrett
 • Erstatning

 

STRAFFERETT

 • Forsvarer
 • Bistandsadvokat
 • Anmeldelse
 • Voldsoffererstatning
 • Besøksforbud

ARVERETT

 • Arveoppgjør
 • Skiftetvist
 • Dødsbo
 • Testament
 • Arvepakt

DIVERSE

 

 

 

 

 

 

Anbefalte nettsider om arbeidsrett

Jobbportalen

Tjänsteportalen