Advokater

Camilla Kristoffersen
Advokatfullmektig

Telefon: 48 22 31 04
E-post: ck@framadvokat.no

Camilla er tilknyttet faggruppene familierett, arverett og kontraktsrett.

Hun arbeider blant annet med rådgivning og bistand i skilsmissesaker, barnefordelingssaker, arveoppgjør og kontraktstvister.

Camilla har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø.

Hun har arbeidserfaring fra blant annet Jusshjelpa hvor hun har vært daglig leder.

Ring oss
Send en e-post
Ring meg opp