Advokater

Anette Skjerven Arnkværn
Advokat

Anette er tilknyttet faggruppene familierett, strafferett og arbeidsrett.

Hun arbeider blant annet med rådgivning og bistand i skilsmissesaker, barnefordelingssaker og arbeidstvister. Hun tar også forsvarer og bistandsoppdrag.

Anette er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo.

Hun har arbeidserfaring blant annet fra Oslo politidistrikt, Moss tingrett og Aurlien Vordahl & CO Advokatfirma.

Ring oss
Send en e-post