Advokater

Renate Heggelund
Advokat

Telefon: 90 06 46 47
E-post: rh@framadvokat.no

Renate er tilknyttet faggruppene familierett, arbeidsrett og kontraktsrett.

Hun arbeider blant annet rådgivning og bistand i skilsmissesaker, barnefordelingssaker, oppsigelses- og avskjedssaker og kontraktstvister.

Renate har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø.

Hun har arbeidserfaring fra blant annet Advokatfirmaet Selmer og Oslo fengsel.

Ring oss
Send en e-post
Ring meg opp