Er kommunesammenslåingen en virksomhetsoverdragelse?

Reguleres kommunesammenslåings- reformen av arbeidsmiljølovens kapitel 16 om virksomhetsoverdragelse?

Svaret på spørsmålet finner man i Inndelingsloven, som er den lov som regulerer sammenslåingsprosessen. I forarbeidene til kommunesammenslåingen tar lov departementet eksplisitt stilling til spørsmålet og konkluderer med at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse (kapittel 16) gjelder.

Hvilke rettigheter og hvilken beskyttelse gir arbeidsmiljøloven kapitel 16 for ansatte i en kommune som innlemmes i en annen kommune, eller som blir del av en helt ny kommune?

Arbeidsmiljølovens regler for virksomhetsoverdragelse legger opp til at ansatte som omfattes av en virksomhetsoverdragelse skal få sitt arbeidsforhold videreført med samme rettigheter og plikter. Arbeidsmiljøloven § 16-2 sier enkelt og greit: «Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver». 

Reservasjons- og valgrett samt beskyttelse mot oppsigelse som følge av virksomhetsoverdragelsen

En ansatt kan ha reservasjonsrett mot å bli med «på lasset» i en virksomhetsoverdragelse. Benyttes denne, opphører arbeidsforholdet. Høyesterett har i en nylig avsagt dom «vekket til live» bestemmelsen om valgrett, som sjelden har vært anvendelig. I en sak vedr. DNB kom imidlertid Høyesterett til at tap av AFP som ville bli en konsekvens av virksomhetsoverdragelsen, var en så negativ og ikke uvesentlig konsekvens, at den ansatte kunne velge å jobbe videre hos eksisterende arbeidsgiver.

Har du spørsmål om ditt arbeidsforhold i forbindelse med kommunesammenslåingen. Kontakt oss på tlf 94 11 12 88, eller send en e-post til post@framadvokat.no

 

Kommunesammenslåingen

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post