Konkurranseklausul

Bilderesultat for competition

Har du en konkurranseklausul i arbeidskontrakten din? Redd for at klausulen kan forhindre deg fra å starte egen virksomhet eller å begynne og arbeide hos en konkurrent? Les videre for kyndig veiledning om temaet.

Avtaleloven beskytter deg

Faktisk har loven en egen bestemmelse som regulerer konkurranseklausuler. Det fremgår av lovens § 38 at dersom en konkurranseklausul innskrenker adgangen til erverv på en urimelig måte, eller den har en større rekkevidde enn hva som er påkrevd for å verne mot konkurranse, så kan den helt eller delvis settes til side.

Momenter i urimelighetsvurderingen

Et arbeidsforhold kan endre karakter over tid. En konkurranseklausul i kontrakten kan ha vært naturlig i starten av arbeidsforholdet, men ikke senere. Er det rimelig at arbeidsgiver skal kunne bruke en konkurranseklausul mot deg på fratredelsestidspunktet?

Får du kompensasjon i perioden klausulen gjelder?

Arbeidsgivers behov?

Sakligheten av å bruke klausulen?

Sannsynligheten for at arbeidsgiver vil lide tap?

Hvor hardt det vil ramme deg om du ikke kan begynne i den aktuelle jobben?

Dine muligheter for å finne arbeid som ikke vil bli sett på som å være i konkurranse med din tidligere stilling. Vi blir mer og mer spesialisert. Ofte vil situasjonen være den at en arbeidstaker ikke kan bruke sin utdanning og erfaring annet sted enn hos en konkurrent.

Hvor lang tid konkurranseklausulen gjelder? Rettspraksis synes legge til grunn at den ikke kan gjelde for mer enn 1 år dersom arbeidstaker ikke mottar kompensasjon i mellomtiden.

Hadde du god lønn, og mottar du etterlønn? Jo bedre økonomisk stillet du anses på grunn av arbeidsforholdet du har hatt jo lettere vil en konkurranseklausul stå seg.

Når ble konkurranseklausulen inngått? I dag tas disse klausulene nærmest rutinemessig med i arbeidsavtaler. Det godtas i de aller fleste tilfeller av arbeidstaker, som ellers risikerer å ikke få jobben. En klausul som inngås på et senere tidspunkt, gjerne etter forhandlinger og lønnsøkning, vil lettere være gyldig.

Hva kan arbeidsgiver gjøre for å hindre deg fra å ta ny jobb ?

Han kan kreve erstatning av deg. Han må imidlertid bevise sitt tap. Saken hans faller ofte av denne grunn. Han kan også begjære midlertidig forføyning, som vil si at domstolen bes om stoppe en arbeidstaker fra å ta nytt arbeid. Retten fatter en rask avgjørelse om dette, som altså gjelder midlertidig. Krav kan også rettes mot din nye arbeidsgiver da det kan være i strid med markedsføringsloven å benytte seg av innsideinformasjon om en konkurrent. Å bevise dette er selvsagt heller ingen lett oppgave.

Å motta en midlertidig forføyning hvor kanskje også din nye arbeidsgiver er gjort til part i saken er ubehagelig. Vær imidlertid klar over at arbeidsgivers strategi veldig ofte er å sende et skremmeskudd i din retning for å få deg på andre tanker. Ikke la deg bølle med på denne måten. Det er ofte du som har en god sak på grunn av arbeidsgivers bevisproblemer.

Ny lovgivning

Det er ventet at det vil komme ny lovgivning i løpet av 2013 som vil stramme kraftig inn på bruken av konkurranseklausuler. Det er sendt ut lovforslag som blant annet går ut på at arbeidsgiver er pliktig å gi kompensasjon ved konkurranseklausuler (50 % lønn ved klausuler på 6 måneder eller mindre og 100 % lønn på klausuler over 6 måneder). Klausuler på over 12 måneder skal etter forslaget ikke være tillatt. Det er også meningen at arbeidsgiver må kunne gi en skriftlig redegjørelse for behovet for konkurranseklausulen innen 2 uker etter oppsigelsen.

Vi kan vise til svært gode resultater i saker om konkurranseklausuler. Det er sjelden arbeidsgiver kommer noen vei med f.eks en midlertidig forføyning. Men det forutsetter at du ikke blir redd, og det er som sagt det arbeidsgiver først og fremst har som strategi i disse sakene. Ring oss for en prat eller bruk kontaktskjema under her. Det kan være en smart avgjørelse. Kanskje kan vi hjelpe deg med å få drømmejobben? Vi tar selvfølgelig ikke betalt for en innledende samtale, og leser gjerne dokumentene i saken gratis for deg.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post