Advokater

Martin Weydahl
Advokat / Partner

Martin er spesialisert innen eiendomsrett og kontraktsrett.

Han arbeider blant annet med rådgivning og bistand i saker vedr. feil og mangler med bolig, dagmulkt, vegretter og naborettslige spørsmål.

Martin har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo.

Han har blant annet arbeidserfaring fra HELP forsikring.

Ring oss
Send en e-post