Forbrukerrett

Forbrukerrett i et nøtteskall

Forbrukerrett gjelder kjøp av varer og tjenester som man gjør som privatpersoner, f.eks. kjøp av bil og håndverkertjenester som snekker, rørlegger elektriker osv.

Felles for de fleste forbrukersaker er at bistand i forbindelse med tvister er dekket på bil- eller innboforsikringen.

Ved kjøp av fra en forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven, som regulerer når man har et krav mot selger, importør eller bank som har finansiert kjøpet etter samarbeid med selger.

Kjøpstvister på bil gjelder gjerne om selger er ansvarlig for tekniske avvik på bilen. Det er også ofte spørsmål om import, tidligere skader eller kondemnering, avvik ved servicehistorikk eller kilometerstand kan gi grunnlag for krav mot selger. Når det er store avvik ved teknisk tilstand eller historikk blir det ofte spørsmål om det er grunnlag for å heve kjøpet.

Tvister om håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven, og gjelder ofte tvister om vederlaget for arbeidet eller at arbeidet ikke er fagmessig utført.

Dersom motparten ikke vil bidra til en løsning kan forbrukersaker ofte avgjøres bindende i Forbrukerklageutvalget eller i en nemnd, slik at man slipper risikoen for sakskostnader og belastningen med en prosess i domstolene.

FRAM advokatfirma AS har spesialiserte advokater på forbrukerrett som vet hvordan man skal gå frem for å sikre kravet og få gjennomslag for dine rettigheter.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post