Skilsmissepapirer

Mann stempler dokumentet

Skilsmisse

Avgjørelsen er tatt, kanskje etter år med grubling. Endelig har du bestemt deg for å gå fra din ektefelle med alt det innebærer. En tøff avgjørelse, så tøff at det mest sannsynlig er en riktig avgjørelse. 

Det sier vi utifra en erkjennelse av at mennesker normalt skyr sterke følelsesmessige belastninger som pesten. Når man er villig til å ta belastningen med en skilsmisse, som er noe av det tøffeste man kan gå gjennom, så er det gjerne en grunn til det.

Her følger hjelp og veiledning til utfylling av skilsmissepapirer, eller søknad om separasjon som det formelt heter:

Hvor sendes skilsmissepapirer?

Til fylkesmannen. Vær oppmerksom på at søknaden skal sendes til fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen, med mindre dere begge har flyttet fra fylket. Har dere begge flyttet ut av fylket sendes søknaden til et av fylkene dere bor i nå.

Er det noen absolutte vilkår i reglene for å få separasjon?

Ja, det er det faktisk. Har dere barn sammen som er under 16 år så må dere gjennomføre mekling.

Det vanligste er at man foretar mekling hos et familie – og familievernkontor, men mekling kan også foretas hos enkelte advokater (vi har advokater som er autorisert til dette) og prester, for å nevne noen.

I en slik mekling forsøker man å komme til enighet om de sentrale spørsmål innenfor barneretten som er foreldreansvaret, bosted og samvær.

Ofte legger meklere hos familievernkontoret et ikke ubetydelig press på partene for å få signert avtaler. Ikke la deg presse til dette.

Advokattipset er å kontakte advokat før noe signeres.

Klage på vedtak om separasjon

Man kan klage på et vedtak om separasjon. I de aller fleste tilfeller vil en slik klage være formålsløs. Fristen for å klage er 3 uker etter at skilsmissepapirer er sendt.

Kan jeg beholde etternavnet etter skilsmisse?

Ja, det kan du. Med mindre du melder navneendring til Folkeregisteret endres ikke etternavnet.

Hvor skal barnet bo ved samlivsbrudd?

Det må dere bli enig om. Dersom dere ikke klarer bli enige om dette kan dere anlegge sak for tingretten for å få avgjort saken. Vi anbefaler i så fall at dere først leser vår artikkel om barnefordeling. Det beste for alle parter er ofte at man kommer til enighet. Det bør i så fall inngås en skriftlig avtale.

Et tips er å sende avtalen til fylkesmannen for stadfestelse. Da kan avtalen tvangsgjennomføres.

Hva skjer med boligen?

Det må gjennomføres et skifte. Blir dere enige bør denne enigheten nedfelles i en skifteavtale. Om man ikke blir enig har man anledning til å kreve offentlig skifte/skilsmisse. I så fall vil skiftet gjennomføres ved tingrettens hjelp.

Les mer om det økonomiske oppgjøret i vår artikkel om skilsmisse

Barnebidrag ved skilsmisse

Også her er utgangspunktet at dere må inngå en privat avtale. Klarer dere ikke komme til enighet kan dere be NAV lokalt om å fastsette bidraget.

Les mer om hvordan vi kan endre barnebidraget ditt 

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Bistand med barnefordeling eller skifteoppgjør? Ta kontakt med vår fagansvarlig for familierett på 64 90 80 00 eller på post@framadvokat.no så foretar vi en uforpliktende og gratis vurdering av om du har en sak.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post