Oppsigelse ved sykdom

kvinne føler skyld

Det skal mye til

Om du sliter med fysisk eller psykisk sykdom er det siste du trenger en oppsigelse fra stillingen du har hatt. En trygg arbeidsplass er uvurderlig i slike stunder. Mottar man en oppsigelse mens man er syk er motstandskraften til å kjempe imot ofte liten. Vit i hvertfall at det skal svært mye til for å kunne si opp en ansatt som er sykmeldt. Dette gjelder i særdeleshet om selve sykdommen er begrunnelsen for oppsigelsen.

Vernet det første året, og vanligvis også i en lang periode etterpå

Det første året man er syk kan man ikke sies opp som følge av sykdommen. Dette vernet svekkes så noe etter dette tidspunktet. Vanlige regler om oppsigelse gjelder da med krav om saklig begrunnelse. Men når er det egentlig saklig med oppsigelse ved sykdom? Sjelden. Arbeidsgiver må dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet som kunne hjulpet deg tilbake til jobb er prøvd.

Hva så om arbeidsgiver begrunner oppsigelsen med noe annet enn selve sykdommen? I så tilfelle vil det kunne være adgang til å si deg opp. Det må i så tilfelle være overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes sykdommen. Det er et sterkt krav som stilles, og det har da også formodningen mot seg at oppsigelsen skyldes noe annet enn sykdommen om den blir gitt mens du er sykmeldt.

Ettersom du ikke er på jobb kan oppsigelsen vanskelig begrunnes med din arbeidsprestasjon. Dette kan stille seg annerledes om bedriften kan dokumentere en prekær økonomisk situasjon. I en slik situasjon vil det være noe lettere å sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke skyldes sykdommen. Lett er det imidlertid ikke. Selv om det er på det rene at bedriften sliter økonomisk, kan det likevel være din sykdom som er motiverende for at akkurat du fikk oppsigelse.

Hva så om du er syk over flere perioder hvor du innimellom også jobber?

Her vil du nok stille noe svakere, men samtidig er fortsatt terskelen høy. Rettspolitisk bør man premiere at noen forsøker å komme tilbake til jobb selv om de ikke er helt friske. Her må man vurdere de problemene det medfører for bedriften at det stadig vekk må brukes vikar. Det er slett ikke slik at dette er et problem i alle stillinger. Vår vurdering er at om en oppsigelse ved sykdom skal være saklig i et slikt tilfelle som beskrevet, så må det være reell usikkerhet i forhold til om arbeidstakeren noen gang vil kunne arbeide på en tilnærmet stabil måte.

Hva du må huske på?

Ønsker du å påberope deg vernet mot oppsigelse ved sykdom som gjelder det første året, må du innen rimelig tid legge frem legeattest eller tilsvarende som gir din arbeidsgiver beskjd om grunnen til at du ikke kommer på jobb. Du må også være forberedt på at om arbeidsgiveren krever det, så må du kunne dokumentere hele det samlede fraværet med legeattest.

Fram Advokatfirma bistår utelukkende arbeidstakere i oppsigelsesprosesser. Vi har flere advokater med arbeidsrett som sitt spesialområde. Første henvendelse til oss er gratis og uforpliktende.

Trenger du å snakke med en arbeidsrettsekspert om oppsigelse ved sykdom? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller ringe direkte til fagansvarlig på telefon 64 90 80 00.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post