Entrepriserett

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss på tlf 64 90 80 00

I denne artikkelen skal vi forsøke å si noe kort om et stort og komplisert rettslig tema, nemlig entrepriseretten. Hva er en entreprise? Dersom det skal uføres en jobb på bygg eller anlegg hvor byggherren (du) står  for planer og prosjektering og en entreprenør for utføringen, snakker vi i alminnelighet om at oppdraget som skal utføres er en entreprise. Denne artikkelen retter seg særlig til deg som har inngått kontrakt etter bustadoppføringslova, hvoretter oppdraget som er inngått vil være å betegne som en forbrukerentreprise.

En entreprise kjennetegnes ved at inngått kontrakt ofte endres fra inngåelse til ferdigstillelse av prosjektet, ved at det kan kreves dagmulkt ved forsinkelse, ved at det er rett til å avbestille (ved forbrukerentreprise) og ved at det er en streng og formell gjennomføring av overtakelsen. Her følger noen advokattips til deg som kanskje for første og eneste gang i livet kan titulere deg som byggherre:

1. Du kan kreve endringer og tilleggsarbeider

En endring kan innebære både en større eller en lavere kostnad enn det som opprinnelig ble avtalt. Entreprenøren kan kun si nei dersom kravet du setter frem ikke har sammenheng med det som opprinnelig ble avtalt, eller dersom omfanget eller karakteren av oppdraget blir noe helt annet enn det avtalte som følge av endringen/tilleggsarbeidet.

2. Adgangen til endringer og tilleggsarbeider kan begrenses i kontrakten

Adgangen til å kreve endringer og tilleggsarbeider forutsetter en dynamisk og fleksibel organisasjon hos entreprenøren. Av den grunn er det mange entreprenører som tar med en bestemmelse i kontrakten om at endringer og tilleggsarbeider ikke kan endre kontraktsvederlaget med mer enn 15 %. Er det avtalt et slikt forbehold så er du bundet av det.

3. Du har en ubetinget rett til å avbestille en entreprise

Du har rett til å avbestille en entreprise helt frem til overtakelsen. Avbestillingsretten er særegen for entrepriser. Det er forholdsvis sjelden at adgangen til å avbestille benyttes. Noen ganger er imidlertid en avbestilling det eneste rette å gjøre, f.eks. dersom man støter på store økonomiske problemer. Man skal ikke la hensynet til entreprenør veie for tungt i slike situasjoner. Han vil som regel enkelt få solgt boligen. Vær klar over at entreprenøren har krav på å få dekket sitt økonomiske tap ved avbestillingen (som vil henge sammen med hva han får solgt prosjektet for).

4. Du har rett til dagmulkt ved forsinkelse

Generelt i kontraktsretten gjelder at en forsinkelse fra selgers side kan medføre et erstatningskrav. Forutsetningen er at man beviselig lider et økonomisk tap (som ikke alltid er lett å bevise). I entrepriseretten er systemet annerledes ved at det gis en standardisert erstatning i form av dagmulkt fra dag en etter at forsinkelsen har inntrådt. Dagmulkten skal som hovedregel minst utgjøre 1 promille av vederlaget og den løper alle dager, herunder i helgene.

Les mer om dagmulk

5. Sørg for å få gjennomført overtakelsesbefaring

Når entreprenøren mener en entreprise er fullført gir han melding om dette. Entreprenøren innkaller da normalt til en overtakelsesforretning. Du har 7 dager på deg til å innkalle til overtakelsesforretning selv om entreprenøren ikke gjør det. Møter du ikke etter å ha mottatt innkalling som tilfredsstiller lovens vilkår for innkallelse (som er strenge) kan overtakelsesbefaringen gjennomføres uten deg til stede. Gjennomføres ikke overtakelse vil innflytningstidspunkt normalt være tidspunktet som legges til grunn for risikoovergang.

Vår guide til overtakelse av bolig

Trenger du konkret rådgivning i forhold til bustadoppføringslova, eller en vurdering av din sak? Ta kontakt så tar vi en kort vurdering av saken uten at det koster deg noe.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post