Hvordan skrive klage

Det aller fleste av oss kommer før eller siden i en situasjon hvor det er nødvendig å skrive en klage. Men hvordan skriver man en god klage og hva er det viktig å huske på? Her følger noen advokattips:

1. Hva klager du på?

Dette høres nokså opplagt ut, men det er slett ikke alltid at den som klager klarer å få frem nøyaktig hva det er han eller hun er misfornøyd med. Da risikerer man at den som behandler klagen legger til grunn at klagen gjelder det og det forhold, med den konsekvens at en eller flere av dine anførsler ikke blir behandlet. Første advokattips i forhold til hvordan skrive en klage er å være så nøyaktig som mulig sånn at saken blir konsentrert om det som faktisk er problemet.

2. Hva må klagen inneholde?

Igjen tar vi det opplagt først: påfør klagen riktig adresse. Dette er ikke så enkelt som det høres ut, og det gjøres stadig vekk feil her. Sjekk derfor grundig at klagen er adressert til riktig instans. Husk også å identifisere saken med referansenummer og ditt eget navn.

Fremstill saken så kort og presist som du klarer. Det er ikke noe poeng i å skrive side opp og side ned. Husk å få med tidslinjen, og ikke slurv med datoene.

Legg ved alle dokumenter som kaster lys over saken. Du kan godt kort vise til i selve klagen hva det er med dokumentet som er av betydning.

3. Husk klagefristen

Ikke rot det til med klagefristen. Det er ikke noe poeng å bruke tid på hvordan skrive en klage om man er for seint ute. Den beste måten å unngå dette på er å sende inn klagen i god tid før det du mener er klagefristen utløp. Da får ikke en eventuell tellefeil betydning.

4. Lovhjemmel

Selv om det er en fordel å forankre klagen juridisk så er det normalt ikke et krav. Istedenfor å bruke tid på å finne det man mener er riktig lovbestemmelse, bør man konsentrere seg om å beskrive hva man mener er uriktig og hva konsekvensen av det i så fall må bli. Dette er dine anførsler.

5. Sjekk om det påløper klage – eller saksbehandlingsgebyr

Det er dog sjelden de helt store beløp man må ut med for å kunne klage.

6. Hvordan skrive en klage med gode argumenter?

Det har ikke så veldig mye for seg å forsøke å overbevise den som skal behandles klagen med følelsesmessige argumenter. Riktignok vil alminnelig rettferdighet ha betydning, men skal du vinne frem med en klage er det først og fremst saklig argumentasjon som er av betydning. Juridisk sett betyr det at man skal ta utgangspunkt i de viktigste rettskildefaktorene som er lovteksten, dens forarbeider og rettspraksis. Det er imidlertid ikke så ofte at den som treffer et vedtak bommer på jussen, slik at oppgaven med å skrive en klage man kan vinne frem med i praksis består i å bevise at faktum i saken er å forstå på en bestemt måte.

Dersom du ikke selv ønsker å skrive klagen gjør vi  det gjerne for deg. Å skrive klager er en av kjerneoppgavene til advokater. Så før du klager til forbrukerrådet, finansklagenemnda, NAV eller hvem det måtte være, anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Vår erfaring er at det lønner seg å klage. Saken vil være bedre opplyst enn den opprinnelig var. Det ekstra argumentet som kan tippe saken i din favær er kanskje kommet til.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post