Holde tilbake betaling

Holde tilbake betalingen til håndverker

Vi får ofte henvendelser fra klienter som har hatt dårlige opplevelser med håndverkere. Jobben er ikke utført på en bra måte, og det er funnet feil og mangler ved det utførte arbeidet. Et spørsmål vi da ofte får er:

Må jeg betale håndverkeren når arbeidet er mangelfullt?

Svaret på dette er nei.

Dersom du som privatperson har kjøpt en håndverkertjeneste, vil du regnes som en forbruker. Du har da svært gode rettigheter overfor håndverkeren, dersom det utførte arbeidet er mangelfullt.

En svært viktig rettighet er retten til å holde tilbake betalingen, dersom det foreligger mangler.

Denne retten er eksplisitt inntatt i håndverkertjenesteloven, som er den loven som regulerer avtaleforholdet mellom en forbruker og en profesjonell håndverker.

Når kan jeg holde tilbake betalingen?

Dersom du har avdekket feil eller mangler ved arbeidet, har du rett til å holde tilbake betalingen. Det er ikke noe begrensning i hva slags type feil som må foreligge.

Har håndverkeren sendt deg en regning, og du mener arbeidet ikke er utført godt nok, så kan du straks reklamere til håndverkeren, og gi beskjed om at du vil holde tilbake betalingen.

Du kan holde tilbake betalingen inntil håndverkeren har utbedret mangelen, eller det foreligger enighet eller rettslig dom i saken.

Hvor mye kan jeg holde tilbake?

Utgangspunktet er at forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen. Dette innebærer normalt at du kan holde tilbake et beløp tilsvarende det det vil koste å få et annet firma til å utbedre feilen / reparere skaden, og i tillegg andre kostnader eller tap som vil påløpe for deg i forbindelse med dette (som f.eks. utgifter til skadesøk/takstmann, midlertidig erstatningsbolig, midlertidig lagring av møbler, ekstra vask, o.l.).

Du har imidlertid ikke rette til å holde tilbake all betaling, bare det som er nødvendig for å sikre kravet knyttet til den eller de mangler som er avdekket. Har du bestilt en stor jobb for flere hundre tusen, og det kun er mindre feil/mangler, så kan du altså ikke holde tilbake hele betalingen. Forbrukeren har imidlertid et visst slingringsmonn her, siden det alltid er vanskelig å anslå nøyaktig hva utbedringskostnaden vil være.

Bør jeg holde tilbake betaling?

Tilbakehold av betaling er et meget effektivt pressmiddel mot en håndverker som ikke har gjort jobben sin skikkelig. Prinsippet for denne regelen er like enkelt som det er genialt: Håndverkeren har ikke rett på betaling før han har gjort den jobben han har avtalt å gjøre.

Samtidig er tilbakehold også en sikkerhet for forbrukeren. En god del uheldige forbrukere har dessverre fått oppleve håndverkere som er som «sunket i jorden» etter at de har avsluttet arbeidet. Dersom jobben er betalt, kan det da være vanskelig å kreve tilbake prisavslag eller erstatning, eller få håndverkeren på banen med retting. Det er en kjent problemstilling at en god del håndverkere som opererer i Norge i er utenlandske, og dette gjør slike situasjoner enda vanskeligere.

Ved å holde tilbake betalingen sikrer du deg også mot tap ved at håndverkeren slår seg konkurs eller legger ned driften etter at du har reklamert.

Vår anbefaling

Vi i FRAM Advokater anbefaler at man som forbruker avtaler at betaling skal skje etter at arbeidet er ferdig, eller i hvert fall at en god del av betalingen skjer først etter at arbeidet er ferdig. Dette gir deg mulighet for å holde tilbake betaling dersom det avdekkes feil og mangler. Vi anbefaler ikke at hele jobben betales forskuddsvis, siden det vil gi deg mindre sikkerhet.

Dersom du avdekker feil eller mangler bør du straks reklamere, holde tilbake betaling, og konferere med advokat.

Advokatbistand i slike saker er normalt dekket av innbo- og villaforsikringer.

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post