Heving av bilkjøp

Fram Advokatfirma bistår hvert år et stort antall mennesker som enten har gjort et dårlig bilkjøp, eller som har fått et urimelig krav fra en kjøper. Hvorfor er disse sakene så vanlige? Det selges svært mange biler hvert år, og vanligvis kjøpes biler brukt.

Heving av bilkjøp

En bil som har vært i bruk i flere år før den selges, og kanskje disponert av flere, sier det seg selv at lett kan få skader. Sånn sett er det ikke forbausende med all konflikten. Men det er også mye som tyder på at kjøp og salg av bil er et område hvor etikken til folk ikke alltid er den beste. Det foregår mye lureri.

Mange selger biler med feil som de vet om, og påfører dermed med viten og vilje et annet menneske et problem. Også er det noen kjøpere som kjøper godt brukte biler og forventer at den skal være i akkurat like god stand som en ny bil. En bil koster også normalt mye penger. Og det man har brukt mye penger på, tar man ikke lett på.

Heving av bilkjøp mellom private og heving av bilkjøp fra forhandler følger ulike regelverk. De vanligste fallgruver på veien mot heving av et bilkjøp, gjelder imidlertid i begge situasjoner.

1. Reklamere i tide

En «klassiker» er at det reklameres for seint eller at det oppstår tvist om kravene til en reklamasjon er oppfylt. Rådet fra oss er å reklamere med det samme du oppdager en feil. Reklamer også om du er usikker på hva som er feil og hva omfanget er. Forklar i så fall hva symptomene er.

For å unngå tvil om du har reklamert eller ikke, bør du som minimum bruke ordet «reklamasjon» og utelukkende henvende deg skriftlig. En muntlig reklamasjon kan du ikke bevise at er sendt. To- tre måneder fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen er det lengste du kan vente.

Advokattipset vårt er at du ikke venter i det hele tatt med å reklamere om du finner en feil på bilen. Si fra med en gang!

Kan det se ut som om du har vært for seint ute med å reklamere, trenger imidlertid ikke alt håp å være ute. Ta kontakt så foretar vi en gratis vurdering av om det fortsatt er en mulighet.

2. Ikke rett feil selv

En annen fallgruve er at man forsøker å rette en feil selv, og så setter frem et krav om heving. Selger har imidlertid etter loven rett til å forsøke å rette feilen selv og trenger ikke godta heving i en slik situasjon.

Det er også grunn til å presisere at man ikke må akseptere et ønske fra selger om å reparere bilen (rette mangelen) dersom man vil heve kjøpet. Heving må i tilfelle skje på bakgrunn av bilens tilstand etter reparasjonen.

Selgers rett til å forsøke å reparere bilen er det verdt å tenke på når man kjøper bil et annet sted i landet enn der man selv bor. Det kan bli kostbart å frakte en bil gjennom hele landet for at selger skal få mulighet til å foreta reparasjoner.

Utgangspunktet er faktisk at selger har rett til å forsøke å rette samme feil to ganger før du kan kreve å få heve kjøpet. Det finnes imidlertid unntak fra dette.

3. Opplysninger om bilens tilstand

Det helt sentrale spørsmål i saker om heving av bilkjøp, både ved krav om heving etter kjøp fra forhandler og ved krav om heving etter kjøp av bil mellom private, er som regel hvilke opplysninger du fikk om bilens tilstand da du kjøpte den.

De fleste biler selgers med et «som den er»- forbehold, som betyr at du overtar bilen i den tilstanden den faktisk er i. Men selger kan ikke holde tilbake opplysninger om bilens tilstand og han kan selvsagt ikke gi uriktige opplysninger om den. Da gjelder ikke lenger det nevnte forbeholdet.

Det er kun de mangler som selger ikke har kjennskap til, som du overtar risikoen for.

Ofte oppstår det tvist om hva man visste eller ikke visste. Ikke så sjelden møtes man også med at man har undersøkt bilen eller har hatt oppfordring til det, og således måtte være klar over feilen på bilen. Så er det jo et spørsmål om hvor mye man burde forstått utfra en konkret opplysning som er gitt.

Har du f.eks fått opplysninger om at bilen har vært utsatt for vannskade, eller at den er importert, kan du da gjøre gjeldende mangler som kan ha sammenheng med disse forhold, som f.eks problemer med det elektriske systemet eller mulig manglende vinterspesifikasjoner?

4. Kjøper har sterk beskyttelse i loven

Selv om det er mange fallgruver, så er det viktig å presisere at kjøper har et sterkt vern i loven. Særlig forbrukervernet er sterkt. Forbruker er du om du har kjøpt bilen fra en forhandler. En forbruker kan heve om bilen har en mangel som ikke er «uvesentlig».

Har du kjøpt fra en privatperson er formuleringen at mangelen må være «vesentlig». Utfra en naturlig språklig forståelse av nevnte formuleringer: Har du rett til å kreve heving av bilkjøpet?

For forbrukere er tommelfingerregelen at man kan kreve heving om mangelen utgjør cirka 20 % av kjøpesummen.

Vær også klar over at selv om terskelen for å heve ikke er nådd, så kan du ha krav på et betydelig prisavslag.

5. Hva skjer om kjøpet heves?

Ved heving faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. I praksis leveres bilen tilbake og kjøpesummen tilbakeføres. Har man hatt vesentlig nytte av bilen skal det normalt ytes kompensasjon for dette.

Det har imidlertid ingen betydning om man har brukt bilen på jobb noen dager hvis man andre dager ikke har kunnet dra på jobb fordi man måtte på verksted med bilen. Ulempen utligner da fordelen. Det oppstår ikke sjelden diskusjoner omkring hvilken nytte man har hatt av bilen.

Vi ser også stadig vekk at selger ikke godtar å betale renter på kjøpesummen fra og med det tidspunkt det ble reklamert, slik han er pliktig til.

6. Bilforsikring

På din bilforsikring har du rettshjelpdekning for dine advokatutgifter. Dersom du har slik dekning betaler du normalt bare 20 % av kostnadene som påløper i saken (inntil kr 100.000.) Vi hjelper deg med å undersøke om forsikringen din dekker advokatkostnadene.

Gratis vurdering av din sak

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Du kan bruke skjema under her, eller kontakte fagansvarlig Thomas Oftedahl direkte på telefon 934 31 288 eller på e-post to@framadvokat.no. Advokat Oftedahl har i en årrekke arbeidet svært mye med juridiske problemstillinger knyttet til bil. Han er etterspurt av klienter over hele landet.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post