Midlertidig ansettelse

Et politisk stridstema som blusser opp nå og da er hvor vid adgang det skal være til midlertidig ansettelse. Det som er sikkert er at dagens lovverk stiller strenge vilkår for midlertidig ansettelse.

Regler for midlertidig ansettelse

Advokattipset er at du ikke skal finne deg i en usikker stilling med mindre det er klart at arbeidsgiver har rett til å benytte seg av en midlertidig ansettelse. Les videre for svar.

1. Hovedregel

Og den er klar: En arbeidstaker skal ansettes fast. Dette gir trygghet og stabilitet og vil sannsynligvis også medføre at arbeidsgivere satser mer på dem de ansetter (man unngår en bruk og kast- mentalitet).

2. Unntak

For å forstå hvor klar hovedregelen er må man kjenne til unntakene.

For det første kan en midlertidig ansettelse benyttes om arbeidets karakter tilsier det og arbeidet klart atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten (selv om vilkårene er kumulative er det tilstrekkelig at et av vilkårene er oppfylt). I forarbeidene nevnes som eksempler på hva som kan godtas bygningsarbeidere som ansettes for å fullføre et bygg, spesielle eksperter som ansettes for å utføre et bestemt utredningsarbeid og arbeidstakere som ansettes for å utføre et arbeid som er sterkt sesongpreget, f.eks. slik at arbeidet bare kan utføres på vintertid.

Som man ser er det snakk om klare eksempler på arbeidsforhold hvor det er naturlig med en midlertidig ansettelse. Er det naturlig at din stilling er midlertidig?

For det andre er det tillatt å ansette noen som vikar for en annen som altså senere kommer tilbake til stillingen.

Bedrifter har også anledning på generelt grunnlag til å ansette midlertidig for inntil ett år. Men det gjelder blant annet regler for hvor mange slike ansettelser en bedrift kan foreta.

De øvrige grunnlag er så klare at de sjelden gir grunnlag for tvil.

Personer som har praksis i en bedrift kan gis en midlertidig ansettelse, personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten kan gis en midlertidig ansettelse, idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den  organiserte idretten kan gis en midlertidig ansettelse. I tillegg kan enkelte stillinger gis på åremål.

3. Blir en midlertidig ansettelse etter hvert fast?

Ja. En arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år skal anses som fast ansatt. Regelen er gitt for å forhindre misbruk som følge av gjentatt og langvarig bruk av midlertidig ansettelse.

Hva om man har hatt små avbrudd i perioden man har jobbet for en bedrift?

Man kan likevel anses for å ha arbeidet sammenhengende. Det skal foretas en helhetsvurdering av det samlede arbeidsforholdet. Om man ikke tillater små avbrudd blir det veldig lett for arbeidsgiver å omgå regelverket.

Er du ulovlig midlertidig ansatt? Ta kontakt så ser vi på saken for deg.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post