Avskjed vs oppsigelse

Bilderesultat for dismissal letter

Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed?

Tar man ansettelse i en firma signeres det en kontrakt med bedriften. Denne kontrakten kan den ansatte når som helst si opp med den oppsigelsestiden som er angitt i kontrakten. Bedriften kan kun avslutte arbeidsforholdet om det foreligger et grunnlag for det – enten i form av at det er behov for nedskjæringer eller fordi det er noe å utsette på en ansatts arbeidsprestasjon. I sistnevnte tilfelle kan det enten gis oppsigelse eller avskjed. Her er de fem største forskjellene mellom en oppsigelse og en avskjed.

Tidspunkt for avslutning av arbeidsforholdet er forskjellig

Gis det avskjed opphører ansettelsesforholdet med umiddelbar virkning. Den ansatte må «gå på dagen». Ved oppsigelse fortsetter den ansatte i stillingen så lenge som det er avtalt oppsigelsestid. Er det avtalt tre måneders oppsigelsestid, vil ansettelsesforholdet, om det gis en oppsigelse f.eks 1. januar, løpe frem til 30. april (oppsigelsestiden begynner å løpe måneden etter at oppsigelsen ble gitt. En oppsigelse er med andre ord betydelig mer skånsom mot den ansatte enn en avskjed.

Strengere vilkår for avskjed

Vilkårene for å gi avskjed er mye strengere enn for å gi oppsigelse. Ved avskjed kreves vesentlig mislighold av arbeidskontrakten, mens det for oppsigelser kreves saklig grunn. Med andre ord er det kun sterkt kritikkverdige forhold som en ansatt har gjort seg skyldig i som kan lede til avskjed. Dette er naturlig gitt at det er svært brutalt å miste jobben på dagen – med den konsekvens at det ikke opptjenes mer lønn og man utsettes for sosialt stigma.

Ofte samme type grunner som leder til begge typer reaksjoner – men styrken i det kritikkverdige er forskjellig

I juridisk litteratur sies det ofte at ved avskjed foreligger mer av de samme grunner som det normalt gis oppsigelse for. En ansatt kan for eksempel risikere å bli sagt opp for å ha kommet for seint på jobb ved flere anledninger, mens han kan bli avskjediget om han uteblir en hel uke uten å si i fra (særlig om han også tidligere har hatt fravær).

Ved avskjed kan man normalt ikke kreve å stå i stillingen

En ansatt som sies opp etter endt prøvetid har rett til å kreve å fortsette i stillingen til saken er rettslig avklart. I praksis kan dette ta mange måneder og av og til år. Denne rettigheten er forståelig nok av avgjørende betydning om man går rettens vei for å få jobben tilbake. Har man først vært ute av stillingen en periode blir terskelen vesentlig hevet for å fortsette i den etter en rettslig seier. Lovverket forutsetter imidlertid at ved avskjed så er det snakk om så grove forgåelser fra arbeidstakeren, at det ikke vil være naturlig mat vedkommende skal ha rett til å kreve å fortsette i stillingen.

Fortrinnsrett ved oppsigelse grunnet driftsinnskrenking, men ikke ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold eller avskjed

Begrunnelsen er den samme som for hvorfor en avskjediget som den klare hovedregel ikke kan stå i stillingen. En bedrift som har sagt opp eller avskjediget en ansatt fordi det er noe å utsette på denne, skal ikke måtte ta inn vedkommende i bedriften ved fremtidige ansettelser i kraft av den lovbestemte fortrinnsretten.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Fått oppsigelse eller avskjed? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis vurdering (inntil 20 min) av grunnlaget for oppsigelsen/avskjeden.

Fagansvarlig advokat kan nå på tlf 64 90 80 00 eller på e-post post@framadvokat.no. Du kan også bruke kontaktskjema under her.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post