Klage sivilombudsmannen

Hvordan klage til sivilombudsmannen?

Sivilombudsmannen fører kontroll med forvaltningen. Den viktigste måten denne kontrollen utøves på er ved å behandle klager fra folk om urett og feil som måtte være gjort av det offentlige. Ombudsmannen behandler klager vedrørende statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

Men skal man overbevise sivilombudsmannen så må man skrive en god klage. Her følger noen advokattips til hvordan man gjør akkurat det:

1. Hva klager du på i klage til sivilombudsmannen?

Dette høres nokså opplagt ut, men det er slett ikke alltid at den som klager klarer å få frem nøyaktig hva det er han eller hun er misfornøyd med. Da risikerer man at sivilombudsmannen legger til grunn at klagen gjelder det og det forhold, med den konsekvens at en eller flere av dine anførsler ikke blir behandlet. Advokattipset er å være så nøyaktig som mulig sånn at saken blir konsentrert om det som faktisk er problemet.

2. Hva må klagen til sivilombudsmannen inneholde?

Igjen tar vi det opplagt først: påfør klagen riktig adresse. Dette er ikke så enkelt som det høres ut, og det gjøres stadig vekk feil her. Sjekk derfor grundig at klagen er adressert til sivilombudsmannen. Husk også å identifisere saken med eventuelt referansenummer fra tidligere behandling og ditt eget navn.

Fremstill saken så kort og presist som du klarer. Det er ikke noe poeng i å skrive side opp og side ned. Husk å få med tidslinjen, og ikke slurv med datoene.

Legg ved alle dokumenter som kaster lys over saken. Du kan godt kort vise til i selve klagen til sivilombudsmannen hva det er med dokumentet som er av betydning.

3. Lovhjemmel

Selv om det er en fordel å forankre klagen til sivilombudsmannen juridisk så er det normalt ikke et krav. Istedenfor å bruke tid på å finne det man mener er riktig lovbestemmelse, bør man konsentrere seg om å beskrive hva man mener er uriktig og hva konsekvensen av det i så fall må bli. Dette er dine anførsler.

4. Hvordan bør man argumentere?

Det har ikke så veldig mye for seg å forsøke å overbevise den som skal behandles klagen med følelesesmessige argumenter. Riktignok vil alminnelig rettferdighet ha betydning, men skal du vinne frem med en klage til sivilombudsmannen er det først og fremst saklig argumentasjon som er av betydning. Juridisk sett betyr det at man skal ta utgangspunkt i de viktigste rettskildefaktorene som er lovteksten, dens forarbeider og rettspraksis. Det er imidlertid ikke så ofte at den som treffer et vedtak bommer på jussen, slik at oppgaven med å skrive en klage man kan vinne frem med i praksis består i å bevise at faktum i saken er å forstå på en bestemt måte.

Dersom du ikke selv ønsker å skrive klagen gjør vi  det gjerne for deg. Å skrive klager er en av kjerneoppgavene til advokater. Så før du klager til sivilombudsmannen anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.

Vår erfaring er at det lønner seg å klage.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post