Personskadeerstatning

Dersom du har vært utsatt for en personskade og ønsker å kreve erstatning fra skadevolder bør du lese punktene under her grundig. Vi her redegjør her for en del misoppfatninger som eksisterer rundt fremsettelse av erstatningskrav etter personskade.

Forsikringsselskapet innhenter alle relevante dokumenter

I noen grad er dette riktig, men selskapet forventer at du dokumenterer dine tap. Derfor bør du tenke bevis fra første stund etter at du har blitt påført en skade. Ta kontakt med lege og be om undersøkelse. Journalen vil da være bevis for eventuell skade. Alle dokumenter du mottar fra lege, helsepersonell, politi eller hvem det måtte være som har hatt noen med skaden din å gjøre, må du ta vare på. Av bevishensyn bør man også ta vare på dokumentasjon som sier noe om hvor man var da man ble skadet. Dette kan være en kinobillett, en bussbillett, en trikkebillett, en båtbillett, en konsertbillett, en kasselapp osv.

Forsikringsselskapet vil veldig gjerne ha tilgang på dine journalopplysninger for å se om det finnes eventuelle tidligere skader. Det er imidlertid kun opplysninger som er relevant for saken selskapet har krav på. Ikke la dem få grafse gjenom hele din medisinske historie. Send over det som er relevant for saken.

Forsikringsselskapet vet hva jeg har krav på

Du må vite hva du har krav på. Begynn med å sette deg inn i hva som er mulig å kreve. Kort fortalt: Du kan kreve erstatning for økonomisk tap. Du har f.eks hatt utgifter til medisinsk behandling, fått ødelagt klær, mobil, pc osv. Utgifter som vil påløpe i fremtiden kan det også kreves erstatning for.

Oppreisning. Du kan også ha krav på oppreisning. Du får i så fall utbetalt et engangsbeløp på grunn av tort, smerte og krenkelse skaden har påført deg. Oppreisning kan du få uten at det er dokumentert økonomisk tap.

Menerstatning. Dersom du har fått varig og betydelig skade av medisinsk art kan du ha krav på menerstatning. Vilkåret er at du må være påført en varig medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 %.

Forsikringsselskapet har neppe regnet feil i erstatningstilbudet

Etter at skaden er meldt vil du ofte oppleve at forsikringsselskapet opptrer svært servicevennlig overfor deg. Det gjør at du får tillitt til at selskapet kommer til å sørge for at du får akkurat den erstatningen du har krav på. Det du imidlertid skal ha i bakhodet er at det ikke er en offentlig eid instans du har med å gjøre. Du er ikke kommet til NAV, men derimot til et privateid selskap hvis eneste eksistensformål er å skape cash flow for eierne. Vær derfor forsiktig med å stole blindt på den hyggelige saksbehandleren fra forsikringsselskapet.

Vi kjenner erstatningsnivåene for forskjellige typer skader svært godt, og har egne beregninsssystemer vi bruker. Ta kontakt med oss så finner vi ut for deg om tilbudet er riktig.

Selskapet har foreslått en flink spesialist til å utrede meg

Mest sannsynlig har han faste oppdrag for selskapet som han tjener gode penger på. Ikke bit hånden som gir deg mat, er det noe som heter.Vi vet hvilke spesialister du bør bruke om det skal lages spesialisterklæring. Vi vet også hvem som er «forsikringsvennlige». Spesialisterklæringen er helt avgjørende for saken din. Hvem vet bedre enn spesialisten?

Jeg har ikke råd til advokat

Rimelige og nødvendige utgifter dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet. Blir det tvist mellom deg og selskapet vil innboforsikringen din i de aller fleste tilfeller dekke det meste av utgiftene til advokat.

Personskadeerstatning? Behov for ekspertise f.eks. fra en trafikkskade-advokat? Ta kontakt så hjelper vi deg!

 

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post