Skilsmisseoppgjør

Søke skilsmisse

1. Skriv under på begjæring om separasjon

En skilsmise har en formell side ved at man må søke fylkesmannen om innvilgelse av den. Begge parter må fylle ut begjæringen. Det er ingen grunn til å nekte å underskrive på dette dokumentet da den andre parten likevel vil få innvilget separasjon. Ikke sjelden ser vi at noen nekter å underskrive slik begjæring. Man oppnår som sagt ingenting annet med dette enn å skape konflikt om noe som altså er uten betydning. Velg dine kamper!

Vær for øvrig klar over at vigsel – og eventuelt meklingsattest må vedlegges begjæringen. Har man barn under 16 år er det et krav om mekling.

2. Konsentrer dere om de store verdiene

En skilsmisse har selvfølgelig en økonomisk side. Veldig ofte  blir dette et stridstema ved skilsmisser. En av grunnene til dette er at partene har et detaljfokus som hindrer en hver mulighet for å komme til enighet. Den eneste som tjener på dette er advokaten. Det er en prisverdig egenskap å være opptatt av detaljer og millimeterpresisjon, men vær klar over at å komme på kronen likt ut av en skilsmisse er umulig. Diskusjonen bør handle om de store verdiene som hus, hytte, bil og båt.

3. Bli enig om spillereglene for verdsettelse av eiendelene

Hvis man ikke har inngått ektepakt har man felleseie. Verdiene av felleseiet skal deles likt ved skilsmissen. Det betyr at det må foretas en verdsettelse av eiendelene. Man kan unngå en tur i retten om man blir enig om hvordan denne verdsettelsen skal skje, og forplikte seg til å godta den verdsettelsen som så blir gjort. En vanlig fremgangsmåte er at hver av partene innhenter en takst hver hvorpå man legger til grunn gjennomsnittet som eiendelens verdi. Et tips er å kontakte Norges takstmannsforbund og be om å få oppnevnt to uhildede takstmenn til å utarbeide en takst i fellesskap, som partene forplikter seg til å respektere.

4. Undersøk om du kan kreve skjevdeling

Verdien av eiendeler man hadde med seg inn i ekteskapet samt arvede midler og gave fra andre enn ektefellen kan holdes utenfor delingen ved skilsmisse. Det er svært vanlig at en ektefelle har et skjevdelingskrav. Beregningen av hva dette kravet utgjør i kroner og øre kan være komplisert og det anbefales at man søker bistand for dette spørsmålet. En advokat med erfaring fra dette rettsområdet vil ikke bruke lang tid på å foreta en slik kalkulering for deg. Å ta seg råd til slik rådgivning kan fort vise seg som din beste investering noen gang.

5. Forsøk å legge egne følelser til side når dere skal diskutere bosted og samvær for barn

Det verste med en skilsmisse er at man ikke lenger får se sine barn hver dag. Å legge egne følelser til side når man skal diskutere det viktigste man har her i livet er selvfølgelig ikke lett. Kanskje er det umulig. Det er imidlertid viktig å ikke miste av syne i slike diskusjoner at i en eventuell barnefordeling så er det hensynet til barna som er den helt avgjørende faktoren, og ikke hva som er best for foreldrene. Er det best for barnet å bo mest hos enten mor eller far, eller er det best for barnet å bo like mye hos hver av dem? Kanskje vet man innerst inne at det som er best for en selv kanskje ikke er det ideelle for barnet.

Hva så om man ikke klarer å bli enige? Hvis den løsning du mener er best for barnet er uaktuelt for den andre parten, skal du da gi deg for å unngå konflikt? Definitivt ikke. Man skal alltid forsøke å komme til enighet for å unngå en barnefordelingssak, men ikke for en hver pris. Om den andre parten synes å ha egne interesser for øyet snarere enn barnets, så bør man la retten ta stilling til spørsmålet. Her må man huske på  at barnefordelingssaker behandles på en skånsom måte av retten. Før det blir rettssak må man gjennom flere møter sammen med en dommer. Svært ofte kommer man til enighet ved litt hjelp av dommeren.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Bruk for en dyktig skilsmisse- eller barnefordelingsadvokat? Send oss en henvendelse så foretar vi i første omgang en rettslig vurdering av om du har en sak. En slik vurdering utfører vi gratis for deg og uten at det forplikter deg på noen måte. Det tas aldri betalt før det er inngått en skriftlig oppdragsavtale.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post