Klage Forbrukerrådet

Klage til Forbrukerrådet

Forbrukerrådet behandler saker der hvor kjøperen er forbruker og saken reguleres av forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller angrerettloven. Faller klagen din utenfor disse rettsområdene er det en stor sannsynlighet for at det finnes en nemnd som kan behandle saken. Ta kontakt for veiledning om dette. Første henvendelse koster ingenting.

Viktig: Du må klage skriftlig til selger før du sender klage til Forbrukerrådet eller en nemnd som måtte være aktuell.

Skal du klage til Forbrukerådet er det viktig å vite hvordan klagen skal utformes og ikke minst hvordan man bør argumentere for å vinne.

1. Hva klager du på?

Dette høres nokså opplagt ut, men det er slett ikke alltid at den som klager klarer å få frem nøyaktig hva det er han eller hun er misfornøyd med. Da risikerer man at den som behandler klagen legger til grunn at klagen gjelder det og det forhold, med den konsekvens at en eller flere av dine anførsler ikke blir behandlet. Advokattipset er å være så nøyaktig som mulig sånn at saken blir konsentrert om det som faktisk er problemet.

2. Hva må klagen inneholde?

Igjen tar vi det opplagt først: påfør klagen riktig adresse. Dette er ikke så enkelt som det høres ut, og det gjøres stadig vekk feil her. Sjekk derfor grundig at klagen er adressert til riktig instans. Husk også å identifisere saken med referansenummer og ditt eget navn.

Fremstill saken så kort og presist som du klarer. Det er ikke noe poeng i å skrive side opp og side ned. Husk å få med tidslinjen, og ikke slurv med datoene.

Legg ved alle dokumenter som kaster lys over saken. Du kan godt kort vise til i selve klagen hva det er med dokumentet som er av betydning.

3. Husk klagefristen

Generelt er det viktig å ikke rote det til med klagefristen. Skal du klage til Forbrukerrådet er det garanti og reklamsjonstiden du må være påpasselig med. Er du misfornøyd med resultatet i Forbrukerrådet og ønsker å sende saken til Forbrukertvistutvalget må du varsle om dette senest innen 4 uker etter avsluttet behandling i Forbrukerrådet. Den beste måten å unngå en fristoversittelse på er å sende inn klagen i god tid før det du mener er klagefristen utløp. Da får ikke en eventuell tellefeil betydning.

4. Lovhjemmel

Selv om det er en fordel å forankre en klage til Forbrukerrådet juridisk så er det normalt ikke et krav. Istedenfor å bruke tid på å finne det man mener er riktig lovbestemmelse, bør man konsentrere seg om å beskrive hva man mener er uriktig og hva konsekvensen av det i så fall må bli. Dette er dine anførsler.

5. Hvordan bør man argumentere?

Skal du klage til Forbrukerrådet har det ikke så veldig mye for seg å forsøke å overbevise den som skal behandles klagen med følelesesmessige argumenter. Riktignok vil alminnelig rettferdighet ha betydning, men skal du vinne frem med en klage til forbrukerrådet er det først og fremst saklig argumentasjon som er av betydning. Juridisk sett betyr det at man skal ta utgangspunkt i de viktigste rettskildefaktorene som er lovteksten, dens forarbeider og rettspraksis. Det er imidlertid ikke så ofte at den som treffer et vedtak bommer på jussen, slik at oppgaven med klagen til Forbrukerådet i praksis består i å bevise at faktum i saken er å forstå på en bestemt måte.

Dersom du ikke selv ønsker å skrive klagen gjør vi  det gjerne for deg. Å skrive klager er en av kjerneoppgavene til advokater. Så før du klager til Forbrukerrådet anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.

Vår erfaring er at det kan lønne seg å sende en klage til Forbrukerrådet.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post