Overtakelse av bolig

nøkkel til nytt hus

Den formelle overtakelsen

Den formelle overtakelse av en bolig er et svært kritisk tidspunkt. Fra og med dette tidspunkt overtar du som kjøper risikoen for boligen, foreldelse- og reklamasjonsfristene begynner å løpe, dagmulkt slutter å løpe og entreprenør har krav på sluttoppgjør. Her er noen momenter å tenke på ved overtakelsen:

1. Hvilken lov gjelder?

Bustadoppføringsloven gjelder om man kjøper noe som ikke er fullført ved inngåelse av kontrakt. Avhendingsloven gjelder praktisk sett ved salg av brukte boliger og tomter. Fullført skal tolkes bokstavelig. Gjenstår det å legge gulv ved inngåelse av kontrakten, så er ikke bygget fullført. Undertiden ser man at to like leiligheter i et leilighetskompleks reguleres av ulike lover (det ene er en entrepriselov det andre en kjøpslov).

2. Du har undersøkelsesplikt

Er det gjort mangelfulle undersøkelser om et forhold som selger burde opplyst om, så vil opplysningsplikten i de fleste tilfeller gå foran undersøkelsesplikten. Men dette er bare et utgangspunkt. Ofte har man fått opplysninger men ikke forstått konsekvensen av dem, man har unnlatt å følge opp en klar oppfordring om å undersøke, eller man har hatt en større mulighet enn selger til å undersøke, for å nevne noen eksempler. I slike tilfeller kan undersøkelsesplikten bli utslagsgivende. I så fall kan man ikke gjøre gjeldende mangelen fordi den burde vært oppdaget ved undersøkelse av boligen.

3. Vær «på hugget»

Under overtakelse av bolig må man være på hugget, det vil si opptre aktivt overfor selger. Still krav. Still spørsmål og forlang konkrete svar. Ikke godta at dokumenter mangler. Det skal for eksempel alltid foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

4. Ta med fagmann på overtakelse av bolig

Ta med en fagmann på overtakelse av bolig. Her vil man ofte kjenne noen som kan bistå. Hvis ikke bør man bruke penger på en takstmann. Norges takstmannsforbund har laget følgende sjekkliste til bruk ved overtakelse av bolig. Denne bør du ha for hånd selv når du stiller med takstmann, jf. ovennevnte punkt. Til syvende og siste er det du som blir sittende med boligen, derfor må du ha kontroll. Det er heller ikke uvanlig at kjøpere tar med advokat på overtakelse av bolig.

5. Ikke ta det muntlig

Håndverkere og entreprenører har en kultur for å «ta ting muntlig». Det skal du ikke finne deg i uansett hvor tillitsfull vedkommende fremstår. Det skal utarbeides en overtakelsesprotokoll ved overtakelse av bolig, hvor alle feil og mangler skal fremgå. Du bør sette frister for å utbedre manglene. Disse bør ikke vær for romslig, for da risikerer du at entreprenøren nedprioriterer saken. Husk at entreprenøren bare har lyst til å bli ferdig, få pengene sine, og komme seg videre til neste prosjekt.

6. Du kan la være å overta boligen

Du har absolutt lov til å nekte å overta boligen. Er det store feil på boligen så skal du ikke overta selv om du får lovnad om at manglene skal rettes opp med det første. Overta heller ikke om ferdigattest ikke foreligger. Det er ikke tilstrekkelig at entreprenøren kan stikke innom dagen derpå eller ettersende attesten.

7. Du kan be om ettårsbefaring

Du kan be om ettårsbefaring som i praksis foregår på samme måte som overtakelse av bolig i form av vanlig overtakelsesforretning.

8. Sjekk at alt som skal følge med boligen følger med ved overtakelse av bolig

Den klare hovedregel er for eksempel at alt som er fastmontert skal følge med boligen.

 

GRATIS VURDERING AV KONTRAKTSDOKUMENTENE

La oss lese gjennom kontraktsdokumentene dine før overtakelsen. En slik gjennomlesning vil ikke koste deg noe.  Oppdager du mangler etter overtakelsen kan vi også helt gratis foreta en vurdering av om du har en sak mot selger eller ikke.

Våre advokater fakturerer aldri før et oppdrag formelt er etablert.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post