Selge bolig uten megler

Selge bolig selv?

Å bruke eiendomsmegler koster mye penger. Mange er av den oppfatning at det å bruke eiendomsmegler ikke gir god nok valuta for pengene. Det er en selv som kjenner eiendommen best, og i dag er det enkelt å markedsføre en eiendom på en tilfredsstillende måte på internett, f.eks. på Finn.no. Her er noen tips på veien om du velger å dumpe din eiendomsmegler.

1. Tegn eierskifteforsikring

Det er ikke uvanlig at misfornøyde boligkjøpere retter krav mot selger. Enkelte ganger er det millionbeløp som står på spill i slike saker. Dersom du ikke har tegnet forsikring må du håndtere eventuelle krav fra kjøper selv. Det kan bety svært store utgifter og mange år med rettslige prosesser. Tenk også over at kjøper har rett til å reklamere innen 5 år etter overtakelse. Det er mange år med usikkerhet.

2. Gi fullstendige og riktige opplysninger

De fleste boliger selges med «som den er»- forbehold. Med mindre det er snakk om svært omfattende mangler er det kun om det er gitt uriktige opplysninger eller om opplysninger er tilbakeholdt at kjøper kan gjøre noe gjeldende som en mangel. For å oppfylle opplysningsplikten bør man for det første gjøre undersøkelser i forhold til å finne en dyktig takstmann til å utarbeide en verdi- og lånetakst. Les nøye gjennom denne vurderingen og be om endringer dersom opplysningene ikke stemmer med virkeligheten eller dersom det mangler opplysninger. Ikke hold tilbake opplysninger i egenerklæringsskjemaet. Kjenner du til svakheter ved boligen – opplys om det. Vær også klar over at dersom du bevisst har tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger kan hele eller deler av dekningen fra forsikringsselskapet bortfalle.

3. Selg alltid boligen «som den er»

Dette begrenser som sagt kjøpers mulighet til å rette krav mot deg. Du overfører risikoen for skjulte feil og mangler på kjøper.

4. Bedre å si for mye enn for lite

Også i kjøpekontrakten skal det gis opplysninger om eiendommen. Sørg for å få med alt som kan tenkes å være en mangel. Det er bedre å si for mye enn for lite.

5. Å selge bolig selv er vanskelig.

Det er mye å tenke på som det ikke er redegjort for her. Selv profesjonelle eiendomsmeglere gjør stadig vekk feil. Bruk derfor god tid på å sette deg inn i lover og regler, les deg opp på nettet osv, før du setter i gang. Ikke undervurder oppgaven du har påtatt deg.

6. La en advokat ta oppgjøret

Etter at kontrakt er signert er det tid for å overføre eiendommen på kjøper. Det innebærer at penger skal overføres, tinglysing for å oppnå rettsvern må foretas, og heftelser slettes. Her er det mange fallgruver som potensielt kan medføre betydelige kostnader, og det anbefales at man søker hjelp fra advokat eller megler for gjennomføring av denne del av oppdraget. Vårt firma har fast pris kr. 12.500 eks mva for slike oppdrag om det ikke er spesielle forhold. En slik pris vil man ikke kunne oppnå hos en eiendomsmegler.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post