Klage på elektriker

Det tar ofte lang tid før han kommer, regninga han etterlater er stor, og kvaliteten på jobben er livsviktig, for feil på det elektriske anlegget kan være en potensiel brannbombe. I denne artikkelen skal vi redegjøre for hva du juridisk sett kan gjøre med en dårlig utført jobb fra en elektriker, og samtidig gi deg noen gode advokattips for det tilfelle at du ikke aksepterer resultatet av jobben.

1. Ikke dårligere enn hva som følger av Håndverkertjenesteloven

Les derfor alltid nøye gjennom avtalen. Er det noe du stusser over så søk opp Håndverkertjenesteloven på nettet og undersøk hva loven sier om forholdet. Det vil gi deg en pekepinn på om du står overfor en så dårlig utført jobb at det foreligger en rettslig mangel.

2. Fagmessighet og omsorg

Jobben skal utføres fagmessig og med tilbørlig omsorg for dine interesser. Det innebærer blant annet at jobben skal utføres på samme måte som en dyktig og erfaren fagmann innenfor elektrikeryrket ville ha gjort jobben. Kravet gjelder uavhengig av om elektrikerfirmaet har satt lærlinger til jobben eller en annen person som ikke har de riktige formelle kvalifikasjonene. Som følge av elektrikerens omsorgsplikt har du krav på å få all den kunnskap elektrikeren har som er av betydning for jobben. Omsorgsplikten innebærer videre at elektrikeren må gi opplysinger om hvordan tjenesten bør utføres, om tjenesten bør ha et annet omfang og om den i det hele tatt er formålstjenlig. Dersom kravene til fagmessighet og omsorg ikke er oppfylt så utgjør forholdet en rettslig mangel.

3. Elektrikeren har plikt til å fraråde

Elektrikeren bør orientere og av og til også fraråde deg fra å få utført en tjeneste som han på bakgrunn av å være fagmann må se at du ikke er tjent med. Plikten må være oppfylt allerede før avtalen inngås. Elektrikeren må også si fra om nytteverdien ved de tjenester han vil levere er liten. Fra rettspraksis kan nevnes en håndverker som ble dømt fordi han burde ha frarådet om å bruke mye penger på et bad, i og med at kunden samtidig måtte oppgradere gulvet til dagjeldende våtromsnorm.

4. Elektrikeren har plikt til å stanse arbeidet

Hvis elektrikeren underveis i arbeidet får grunn til å tro at den avtalte prisen for tjenesten vil bli betydelig høyere enn du måtte vente, så skal du kontaktes om dette. Får ikke elektrikeren tak i deg skal arbeidet som den klare hovedregel stanses. Det samme gjelder om elektrikeren begynner å tvile på om du enda er interesse i å få tjenesten utført som avtalt. Er det på det rene at elektrikeren vurde ha frarådet tjenesten før du inngikk avtalen, kan han som hovedregel ikke kreve penger av deg for det arbeidet som er gjort.

Om elektrikeren skulle ha frarådet tjenesten før du inngikk avtalen, er hovedregelen at han ikke kan kreve penger for jobben. Om han ikke stanser jobben kan han bare kreve penger av deg som om du faktisk hadde avbestilt.

5. Når er en dårlig utført jobb en rettslig mangel?

Arbeidet er mangelfult om det som er levert ikke er i samsvar med det avtalte eller hva som må anses som vanlig god jobb. Det spiller ingen rolle om elektrikeren bare skulle gjøre jobben provisorisk, så bra som han kunne eller med annet slikt forbehold, så lenge resultatet elektrikeren har oppnådd er vesentlig dårligere enn hva prisen og forholdene rundt jobben ellers skulle tilsi. Det foreligger også mangel om opplysningsplikten er brutt. Er det slik at den dårlig utførte jobben utgjør en rettslig mangel så kan du holde pengene tilbake, kreve retting, kreve prisavslag, kreve heving og erstatning.

Husk å reklamere med det samme du oppdager mangelen!

6. Skadeforsikring dekker antakelig mye av dine advokatkostnader

Hvis du har hatt kostnader på over kr 20 000 vil det normalt lønne seg å ta advokat på saken. Du har antakelig en forsikring som dekker kostnadene dine. Vi anbefaler at du leser vår artikkel om rettshjelpsdekning.

Ta kontakt om du har spørsmål om dårlig utført jobb fra elektriker.

Som du ser, så har du en rekke argumenter til støtte for din sak. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å skriv et brev til elektrikeren. Det kan fort lønne seg.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post