Mangler ved boligkjøp

Advokathjelp når man har funnet mangler ved bolig

For de fleste av oss er den største investeringen man gjør i livet å kjøpe bolig. En svært stor del av husholdningens økonomi knyttes opp mot betjening av gjelden som ble tatt opp i forbindelse med kjøpet. Krisen er forståelig nok stor om det oppdages mangler ved boligen. Her er fem meget praktiske og svært viktige tips for deg som har oppdaget mangler ved din bolig.

Gult falleferdig hus på vinterstid.

1. Skaff oversikt over hvilke opplysninger selger har gitt deg

De fleste boliger selges med et «som den er» forbehold. Det vil i praksis si at du har kjøpt boligen i den stand den er, selv om det skulle vise seg at den har mangler. Det følger imidlertid av avhendingsloven at nevnte forbehold ikke gjelder dersom det er gitt uriktige opplysninger eller om opplysninger er tilbakeholdt. Man bør derfor tidligst mulig skaffe seg en oversikt over hvilke skriftlige opplysninger som er gitt av selger (muntlige opplysninger har liten beviskraft). Rettslig relevante opplysninger finner man i kjøpekontrakt, salgsprospekt, egenerklæringsskjema, verdi – og lånetakst eller annen skriftlig kommunikasjon med selger, megler eller takstmann, typisk e-postutveksling.

2. Skaff faghjelp til å vurdere og dokumentere manglene

Få en faglig vurdering av manglene på boligen. Det vanligste er å innhente en autorisert takstmann til å utarbeide en slik vurdering. Takstmannen vil beskrive manglene, illustrere ved bilder, samt ta stilling til hva det eventuelt vil koste å utbedre manglene. Etter å ha fått en slik vurdering har man et mye bedre grunnlag for å vurdere om man skal gå videre med saken eller ikke. Dokumentet vil også være sentralt om det blir en sak.

3. Informer selger med en gang

Høyesterett har sagt at 3 måneder er det lengste man kan vente med å reklamere etter at det er oppdaget mangler ved bolig. Man kan imidlertid bli møtt med at det er reklamert for seint også på et tidligere tidspunkt enn dette. Man bør derfor umiddelbart varsle selger om at det kommer et krav, selv om dette kanskje ikke vil bli fulgt opp. Dette varselet må så følges opp med en spesifisering av hva man krever (prisavslag, retting, heving)

4. Avklar tidligst mulig med selger om han vil utbedre mangelen selv

Det er svært viktig at man ikke retter mangelen selv. Selger har som den klare hovedregel rett til å utbedre mangelen på egen hånd. Kravet kan tapes om man ikke gir selger denne muligheten. Man bør derfor avklare dette forholdet på et tidligst mulig tidspunkt. Sett derfor en kort frist for å ta stilling til utbedring samtidig med at det reklameres.

5. Ikke gi opp selv om eierskifteforsikringsselskapet avviser kravet

Selger har som regel tegnet eierskifteforsikring. Forsikringsselskapet avviser nærmest rutinemessig alle krav som rettes til dem fra kjøpere. Dette gjør at svært mange faller fra fordi de ikke orker kjempe eller fordi de antar at de ikke har en god sak. Vi har mange ganger hatt kunder innom som bare ønsker en bekreftelse på at de ikke har noen sak før de legger den bak seg. Overraskelsen er stor om vi kan informere om at saken slett ikke er dårlig. Det er ikke sjelden dette skjer. Pipa får ofte en annen lyd hos eierskifteselskapet når advokaten tar over saken.

Trenger du advokat?

Vårt kontor har spesialisert seg på saker om mangler ved bolig, og vi har flere advokater, både unge og eldre, med svært stor erfaring på dette området. Ta kontakt så foretar vi i første omgang en gratis vurdering av om du har en sak.

Er du forresten klar over at du i de aller fleste tilfeller har krav på det vesentligste av dine advokatkostander dekket på din innboforsikring? Send ved ditt polisenummer i henvendelsen så undersøker vi også dette kostnadsfritt for deg.

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller ringe direkte til fagansvarlig på telefon 64 90 80 00

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post