Tinglyst veirett

Betydningen av tinglyst veirett

Vei svinger seg gjennom landskap

Fram advokatfirma er et etterspurt advokatfirma på saker etter veglova.

Et av spørsmålene vi ofte får fra våre kunder er betydningen av at de har en tinglyst veirett. Her skal vi kort redegjøre for dette spørsmålet.

Hvilken rettslig betydning har det at en rettighet er tinglyst?

En tinglysing er en offentlig registrering av en avtale. Ved at avtalen offentliggjøres unngår man ved salg av eiendom at en kjøper hevder at han ikke kjente til en rettighet. Det forutsettes nemlig at han har gjort seg kjent med alle tinglyste avtaler knyttet til en eiendom.

Avtalen blir imidlertid ikke noe mindre gyldig av at den er tinglyst, og her er det nok noen som misforstår. Mellom partene gjelder en avtale fullt ut. Men om man ikke har tinglyst avtalen kan det blir spørsmål om den kan gjøres gjeldende overfor tredjemann.

Hva er grunnboken?

Grunnboken er navnet på registeret hvor avtaler knyttet til eiendommer tinglyses. Når man kjøper en eiendom vil megleren innhente utskrift fra grunnboken hvor en oversikt over heftelsene fremgår (selve de tinglyste avtalene må eventuelt innhentes fra Statens Kartverk).

Grunnboken har både positiv og negativ troverdighet. Med positiv troverdighet menes at det som faktisk står i grunnboken må både kjøpere og eventuelle kreditorer forholde seg til. De kan ikke påberope seg at de ikke har kjent til opplysninger som fremkommer der. Med negativ troverdighet menes at det som ikke står i grunnboken ikke kan gjøres gjeldende overfor godtroende tredjemann. Det betyr at i utgangspunktet kan for eksempel en person som har inngått en avtale med sin nabo om veirett, ikke gjøre denne veiretten gjeldende overfor en godtroende kjøper av naboeiendommen. Denne regelen om ekstinksjon av rettigheter følger av tinglysingsloven. Så blir jo spørsmålet om kjøper reelt var i god tro om at det ikke var en veirett knyttet til eiendommen.

Hvordan tinglyses en avtale?

Statens Kartverk er ansvarlig for tinglysing av avtaler. Så fremt avtalen er av en slik karakter at den kan tinglyses blir dokumentet påført dato og dagboknummer. Er det tinglyst to avtaler vedrørende samme rettighet, vil tidspunktet for registrering være avgjørende for hvem som har rettigheten. Først i tid er best i rett. Om dokumentet ikke kan tinglyses sendes det i retur med begrunnelse for nektelsen. Nytt dokument som er rettet sendes så inn på nytt, alternativt kan man klage på nektelsen.

Kontakt fagansvarlig

Er du i konflikt vedrørende en veirett? Ta kontakt med an av våre advokater med ekspertise innen eiendomsrett. Fagansvarlig kan kontakte på telefon  64 90 80 00.

Mer om våre advokater

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Du kan også kontakte oss på skjema under her eller på chat. Første samtale er gratis og uforpliktende.

Vår artikkel om hvordan man vinner veikrangelen er for øvrig anbefalt lesning

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post