Hussopp

Tvist på grunn av hussopp

En gjenganger i rettssystemet er tvister på grunn av hussopp. Hussopp er strengt tatt en samlepost for flere forskjellige typer sopp hvor fellesnevneren er at soppen ødelegger fuktig treverk i boliger. Etter et angrep blir treverket sprøtt, lett brunfarget og får sprekker. Før prosessen når dette stadiet snakker vi om at det er tørråte i boligen. Hussopp kan forårsak til dels store skader. Ofte ser man at bjelker og spikerslag i fuktige murer blir spesielt hardt rammet. Det samme ser vi i hus hvor kjelleren ikke er utgravd og det heller ikke er ventilasjon av betydning.

Her følger fem praktiske tips for deg som har oppdaget hussopp ved bolig du har kjøpt og vurderer om det kan være grunnlag for å holde selger ansvarlig.

1.       Skaff oversikt over hvilke opplysninger selger har gitt deg

De fleste boliger selges med et «som den er» forbehold. Det vil i praksis si at du har kjøpt boligen i den stand den er, selv om det skulle vise seg at den har mangler, herunder skjulte mangler som hussopp enkelte ganger kan være. Det følger imidlertid av avhendingsloven at nevnte forbehold ikke gjelder dersom det er gitt uriktige opplysninger eller om opplysninger er tilbakeholdt. Man bør derfor tidligst mulig skaffe seg en oversikt over hvilke skriftlige opplysninger som er gitt av selger (muntlige opplysninger har liten beviskraft). Rettslig relevante opplysninger finner man i kjøpekontrakt, salgsprospekt, egenerklæringsskjema, verdi – og lånetakst eller annen skriftlig kommunikasjon med selger, megler eller takstmann, typisk e-postutveksling. Om du ikke har fått noen opplysinger om hussopp blir det en vurdering av hvor sannsynlig det er at selger ikke kan ha visst om hussoppen. Ofte er det på det rene at selger må ha kjent til dette.

2.       Skaff faghjelp til å vurdere og dokumentere manglene

Få en faglig vurdering av hussoppen i boligen. Du bør få hjelp fra en ekspert på hussopp. Ta kontakt så gir vi deg en anbefaling på hvem du kan bruke. En slik ekspert vil utarbeide en rapport hvor manglene beskrives og det tas stilling til om selger må ha kjent til manglene samt hva det eventuelt vil koste å bli kvitt hussoppen. Etter å ha fått en slik vurdering har man et mye bedre grunnlag for å vurdere om man skal gå videre med saken eller ikke. Dokumentet vil også være sentralt om det blir en sak.

3.       Informer selger med en gang

Høyesterett har sagt at 3 måneder er det lengste man kan vente med å reklamere etter at det er oppdaget mangler ved bolig, som hussopp i alminnelighet vil være. Man kan imidlertid bli møtt med at det er reklamert for seint også på et tidligere tidspunkt enn dette. Man bør derfor umiddelbart varsle selger om at det kommer et krav, selv om dette kanskje ikke vil bli fulgt opp. Dette varselet må så følges opp med en spesifisering av hva man krever (prisavslag, retting, heving)

4.       Avklar tidligst mulig med selger om han vil utbedre mangelen selv

Det er svært viktig at man ikke går til det skritt å fjerne all hussopp selv. Selger har som den klare hovedregel rett til å utbedre på egen hånd. Kravet kan tapes om man ikke gir selger denne muligheten. Man bør derfor avklare dette forholdet på et tidligst mulig tidspunkt. Sett derfor en kort frist for å ta stilling til utbedring samtidig med at det reklameres.

5.       Ikke gi opp selv om eierskifteforsikringsselskapet avviser kravet

Selger har som regel tegnet eierskifteforsikring. Svært ofte avviser forsikringsselskapet kravet første gang det settes frem. Det betyr ikke at du har en dårlig sak. Forsikringsselskapet spekulerer i at mange gir seg etter å ha fått en slik tilbakemelding.

Du har mest sannsynlig en rettshjelpsforsikring som dekker det vesentlige av dine kostnader.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller ringe direkte til fagansvarlig på telefon 64 90 80 00

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post