Knirking i gulv

Knirking i nytt gulv

Knirking og svikt i gulv er et ganske vanlig problem i nye hus. Det overrasker nok ingen at det kan være svært plagsomt å leve med slike gulvplager. Men hva kan man gjøre med problemet? I denne artikkelen skal det redegjøres for hvilke rettigheter du som kjøper har overfor selger eller entreprenør i slike saker.

Svikt skyldes gjerne at undergulvet ikke er tilstrekkelig plant og jevnt. Dette kan enten skyldes slurv under byggeprosessen eller at huset har «satt seg» og materialene har tørket og krympet. Svikt er skadelig for parkett fordi overgangen eller «låsene» mellom parkettbordene blir tråkket eller slitt i stykker slik at det oppstår sprekker og ujevnheter. Svikt medfører også gjerne knirkelyder som kan være meget sjenerende. Knirking skyldes enten svikt ved at det oppstår friksjon og dermed lyd i overgangen mellom parkettbordene, eller det kan skyldes at platene i undergulvet ikke sitter ordentlig fast og gnisser mot hverandre.

Dessverre blir det ofte dyrt å utbedre problemet fordi det gjerne er slik at hele parketten må tas opp og legges på nytt. Det samme kan være tilfellet med undergulvet.

Hvem er ansvarlig?

Har man kjøpt en bolig som er under oppføring er det naturlig at entreprenøren, som star for oppføringen, er ansvarlig om gulvet ikke er riktig lagt. Kjøper man en bolig som har vært bebodd vil ofte selger være ansvarlig. Selger har opplysningsplikt om alle forhold som du som kjøper har grunn til å regne med å få. Svikt og knirking i gulv på relativt nye boliger er klart nok noe det må forventes at det blir opplyst om. Selger er pliktig til å opplyse om alle negative omstendigheter ved boligen. Er opplysningsplikten forsømt foreligger det i utgangspunktet en mangel, forutsatt at unnlatelsen av å gi opplysningen har innvirket på avtalen. Hadde du uansett kjøpt boligen til den prisen du har gitt, så har ikke den manglende opplysningen om gulvet virket inn på avtalen. Hadde du ikke gitt den prisen du gav eller kanskje ikke kjøpt i det hele tatt, vil imidlertid den manglende opplysningen ha virket inn på avtalen.

Selger er også ansvarlig for at opplysninger som er gitt er riktige. Dette gjelder ikke bare opplysninger selger har gitt personlig eller i egenerklæringsskjema, men også opplysninger gitt i takst og salgsprospekt. Dette fordi eiendomsmegleren og takstmannen ses på som en del av selgerleddet og således identifiseres med selger. Er det gitt en opplysning som tilsier at det ikke skal være svikt eller knirking i gulvet, så er dette en mangel så fremt opplysningen har virket inn på avtalen.

Ved særlig omfattende problemer kan det også tenkes at boligen vil være i vesentlig dårligere stand enn det du som kjøper kunne forvente på avtaletidspunktet. I så fall kan man kreve prisavslag på dette grunnlag.

Selger eller entreprenør har rett til å utbedre mangelen selv. Gis han ikke denne muligheten kan du tape hele kravet. En entreprenør vil normalt alltid være interessert i å utbedre mangelen selv.

Det er viktig å være raskt ute med å reklamere til selger eller entreprenør!

Ta kontakt

Ta kontakt om du har problemer med svikt eller knirking i gulvet, så hjelper vi deg med å finne ut hvilke krav som gjelder for ditt gulv, og å reklamere og få mangelen utbedret av selger eller entreprenøren. Husk også at du vil ha forsikringsdekning for det vesentlige av dine advokatkostnader.

Mer om forsikringsdekningen

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen, ringe direkte til fagansvarlig på telefon 64 90 80 00 eller kontakte oss på e-mail: post@framadvokat.no

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post