Kjøpe bolig i utlandet

Eie egen bolig i utlandet

Tanken på å eie egen bolig i utlandet er svært fristende, særlig i dag hvor prisnivået på det som annonseres til salgs må sies å være gunstig. Det er mange tilsynelatende profesjonelle aktører på markedet og man kan få inntrykk av at det ikke er noe annerledes å kjøpe bolig i utlandet enn i Norge. Det trenger heller ikke være noe annerledes å kjøpe bolig i utlandet, forutsatt at du gjør grundige forarbeider. Grundig forarbeid er hemmeligheten med å gjøre et problemfritt kjøp av bolig i utlandet. Vi vil her peke på noen helt sentrale forhold som må sjekkes før man blåser av sparepengene på drømmeboligen i et eller annet sydlig strøk.

1. Kan du stole på eiendomsmegleren?

I Norge stilles det krav om at eiendomsmeglere har treårig utdannelse. Det gir trygghet for at megleren har nødvendig kunnskap og skolering om boligsalg. I mange andre land kan i praksis hvem som helst kle på seg dress og operere som megler. Det sier seg selv at risikoen for problemer, kanskje til og med en rettssak etter fremmed rett, øker betraktelig dersom du handler med en ufaglært eiendomsmegler.

2. Kan du stole på det formelle eiendomsregisteret?

Grunnboken i Norge er oppdatert med presise og fullstendig eiendomsopplysninger. Man kan stole på at det som står der er riktig og at det som ikke står der er uten betydning. Det samme kan ikke sies om eiendomsregistrene i mange land nordmenn drømmer om å kjøpe bolig i. Worst case scenario er at du kjøper fra noen  som ikke er reell eier av eiendommen. Det er heller ikke noe særlig om eiendommen opplyses å være mye større enn den faktisk er, eller du overtar heftelser på eiendommen.

3. Vil store utbyggingsprosjekter kunne ødelegge idyllen?

I Norge vil man ved å lese reguleringsplanen raskt skaffe seg en oversikt over eventuell truende prosjekter som er på trappene. Megler har også opplysningsplikt om alle slike forhold. Slik er ikke situasjonen i alle land. Endringer i reguleringsplaner kan skje raskt. Store utbyggere har enorm innflytelse på myndigheter. I området du har kjøpt bolig i kan det over natten reises et leilighetskompleks som sperrer for utsikten din.

4. Har du forstått hva som står i salgsdokumentene?

Uansett hvor du inngår en eiendomshandel vil opplysninger du får ved inngåelse av kontrakten ha betydning for om du senere har noe krav mot selger. I forhold til kjøp av bolig i utlandet reiser dette problemstillinger i forhold til språk, særlig juridisk terminologi.  Det er derfor nødvendig at noen med god kjennskap til språket foretar en grundig gjennomgang av dokumentene. I forlengelsen av dette er det nødvendig å få brakt på det rene om du i det hele tatt har fått deg forelagt alle nødvendige dokumenter.

5. Juridiske forskjeller

Det finnes ingen universale regler for hvordan en eiendomshandel juridisk skal gjennomføres. Sentrale spørsmål kan være regulert på ulik måte. Hvilken betydning får dette for din eiendomshandel?

6. Hvem betaler du pengene til?

Det skal betales forskudd og senere skal også hele kjøpesummen inn på en eller annen konto? Hvem er det du betaler til? Er det et renommert firma eller en bakgårdsadvokat? på hvilke vilkår har vedkommende påtatt seg det økonomiske oppgjøret?

7. Skatter og avgifter

Det skal i de aller fleste tilfeller betales eiendomsskatt til det landet hvor eiendommen ligger. I tillegg ofte formuesskatt og arveavgift. På toppen kommer kanskje en eller annen lokal skatt. Og hva med eiendomsskatt til Norge? Med enkelte land har Norge inngått avtaler som hindrer dobbeltbeskatning eller i alle fall reduserer den. Er det ikke inngått en slik avtale må det betales dobbel eiendomsskatt.

8.  Vil eiendommen følge norske eller lokale arveregler?

I sistnevnte tilfelle må arveoppgjøret planlegges for å få resultatet slik det ville blitt etter norsk rett.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Ved kjøp av bolig i utlandet anbefaler vi alltid at du tar kontakt med en norskspråklig advokat før kontrakt inngås. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale så undersøker vi hva vi kan hjelpe deg med i forhold til ovennevnte og hva som eventuelt bør settes vekk til aktører som kjenner det lokale markedet. Vi hjelper deg i så fall med å komme i kontakt med aktører i bransjen som du kan stole på.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post