Feil og mangler

Oppdaget feil ved noe du har kjøpt?

I denne artikkelen skal vi gi deg en oversikt over dine rettigheter dersom du har oppdaget feil og mangler ved noe du har kjøpt. Vi starter med det som vanligvis er den største investeringen du foretar i livet, nemlig kjøp av bolig:

Rettigheter etter boligkjøp

Uansett om du har kjøpt en brukt bolig som reguleres av avhendingsloven eller en bolig under oppføring som reguleres av bustadoppføringslova har du følgende rettigheter:

Før boligen formelt er overtatt har du rett til å holde tilbake penger dersom du mener du har oppdaget en mangel. Du kan holde tilbake så mye som det vil koste å utbedre mangelen. Oppdager du en mangel etter overtakelse kan du kreve prisavslag eller i verste fall heve hele kjøpet. Du kan også kreve erstatning. Spesielt for boliger under oppføring gjelder at det kan kreves en standardisert erstatning, såkalt dagmulkt.

Les mer om dagmulkt

Rettigheter etter kjøp av bil, båt, campingvogn mv.

Ved kjøp av ting som f.eks. bil, båt og campingvogn er det kjøpsloven som gjelder ved kjøp fra privatpersoner, mens det ved kjøp fra forhandler er forbrukerkjøpsloven som gjelder. Forbrukerkjøpsloven gir et særlig sterkt vern for kjøper.

Dersom du mistenker at det foreligger en mangel og det viser seg at du har rett i dette etter å ha undersøkt forholdet ved hjelp av profesjonell bistand, så er det selger som må betale for kostnadene du har hatt. Tar du feil må du imidlertid betale for undersøkelsene selv.

Finner du en mangel ved gjenstanden du har kjøpt kan du blant annet sette frem et krav til selger om at han må reparere mangelen. Det kan også være aktuelt å be om omlevering. Avhengig av hvor stor mangel det er snakk om kan du enten kreve prisavslag eller heving av kjøpet. Heving er f.eks. ofte aktuelt ved kjøp av bil. Det kan også være grunnlag for å kreve erstatning.

Selgeren på sin side kan møte ditt krav med et motkrav om å reparere selv eller gi deg en ny gjenstand for egen regning. Forutsetningen er at dette ikke medfører en særlig ulempe eller risiko for deg.

Feil og mangler ved håndverkertjenester

Her har du de samme rettigheter som ved kjøp av bolig.

Forsikring

Felles for alle disse sakene er at du i de aller fleste tilfeller vil ha rettshjelpdekning på en av dine forsikringer. Dette innebærer at 80 % av kostandene i tilknytning til en rettstvist dekkes av forsikringsselskapet ditt. Rettshjelpdekningen begrenser seg oppad til 100.000 (enkelte forsikringer kan ha noe avvik fra dette). Forsikringen gjelder fra det er konstatert at det foreligger en tvist. Takst eller andre relevante rapporter som må innhentes for å bevise at det foreligger feil og mangler og hvilken verdi disse manglene har dekkes også av forsikringen.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Vårt firma har spesialisert seg innenfor ovennevnte rettsområder. Hos oss vil du derfor få høyt kvalifisert bistand. Vi har forståelse for at du er bekymret for kostnadene ved å bruke advokat. Send oss derfor i første omgang de relevante dokumenter i saken, så leser vi gjennom disse og lager en kort vurdering for deg uten at det koster deg noe som helst.

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post