Heve bilkjøp

Du tenkte at en ny bil ikke kunne ha feil? Og nå klarer du ikke å se på drømmebilen uten å bli fysisk dårlig, av alle problemene med den.

Her følger svar på vanlig stilte spørsmål fra folk i samme situasjon, som nektet å godta at de har blitt sittende med bil som ikke fungerer som den skal, ønsker å heve bilkjøp, returnere den til forhandler og kreve pengene tilbake.

Vanlige spørsmål om heving av bilkjøp hos forhandler

Hvordan vet jeg om bilen juridisk sett har en mangel?

Det vet du om bilen er i en annen tilstand enn hva som følger av avtalen. Er det lite informasjon i avtalen, må du ta utgangspunkt i hva man normalt kan forvente. Ved kjøp fra forhandler skal bilen være i «mint condition».

Selger bestrider at bilen er mangelfull. Hva gjør jeg for å overbevise ham?

Hent inn en sakkyndig vurdering fra en ekspert, helst en som er ekspert på bilmerket du har kjøpt. Sørg for at vurderingen i klartekst uttrykker at det er en mangel ved bilen. Uklarheter ber du om å få rettet opp.

Selv om jeg har kjøpt fra forhandler, så står det i avtalen at bilen kjøpes «som den er»

En bil solgt «som den er» er et standardforbehold, som overfører risikoen for skjulte feil og mangler på deg som kjøper. Men i og med at bilen er helt ny, får ikke dette forbeholdet noen betydning. Det er kun brukte biler som kan ha skjulte feil og mangler.

Hvor lang klagefrist har jeg?

Fordelen med å kjøpe fra forhandler er at denne fristen gjelder i fem år, mot bare to år ved kjøp fra private. Noen forhandlere gir garanti på bilen som gjelder utover denne perioden. Ved rent svik fra forhandlers side, kan det også være mulig å klage etter fristen på fem år.

Forhandler ønsker å reparere bilen før han vil diskutere heving. Må jeg godta det?

Ja, selger har rett til å forsøke å reparere bilen. Normalt har selger to forsøk på å reparere mangelen. Vanligvis vil du da bli tilbudt å låne en annen bil i mellomtiden. Etter en uke vil dette som hovedregel være et krav du har.

Hva skal til for at jeg har rett til å heve kjøpet?

Ved heving av bilkjøp hos forhandler er kravet at mangelen ikke må være uvesentlig. Til sammenligning er kravet at mangelen må være vesentlig ved krav om heving overfor en privatperson. Ny stor fordel som følge av at bilen er kjøpt fra forhandler!

Hva kan jeg kreve hvis mangelen ikke er uvesentlig?

Da kan du kreve prisavslag. Prisavslaget settes normalt til det beløp mangelen har redusert dens verdi. Unntaksvis kan prisavslaget settes til hva det vil koste å utbedre mangelen.

Det er ikke viktig for meg å heve, så lenge jeg får en annen tilsvarende bil. Kan jeg kreve det?

Som et alternativ til at bilen skal repareres, kan du kreve å få en ny tilsvarende bil. En forhandler har ofte mulighet til dette, og vil være interessert i å omlevere. Du kan ikke kreve å få en ny tilsvarende bil om det vil påløpe urimelige kostnader for forhandler med slik omlevering.

 Fram advokatfirma tilbyr en gratis vurdering av om du har rett til å heve (inntil 20 min). Ta kontakt med vår etterspurte biladvokat – Thomas Oftedahl.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post