Oppsagt

Alt du trenger å vite om du er oppsagt

Råd til deg som har blitt oppsagt av sjefen:

1. Ikke mist hodet

Motstå lysten til å komme deg bort så fort som mulig, eller å gå til frontalangrep på sjefen. Ta en fot i bakken og skaff deg overblikk over situasjonen.

2. Undersøk det formelle innholdet i oppsigelsen

De formelle kravene fremgår av § 15-4 i arbeidsmiljøloven. Bestemmelsen slår fast det nokså åpenbare at en oppsigelse for å være gyldig må være skriftlig (det er imidlertid ikke uvanlig at man blir oppsagt muntlig). Oppsigelsen må også leveres personlig eller sendes rekommandert. Mer interessant er det kanskje at arbeidsgiver plikter å gi deg en del opplysninger som han neppe hadde gitt om ikke loven krevde det. Det skal blant annet opplyses om at man har rett til å gå til søksmål og hvem som er rett saksøkt (med adresse) og at man kan kreve forhandlinger. Videre må det opplyses om at man kan kreve å fortsette i stillingen, og ikke minst må det opplyses om fristene for å gå til søksmål.

3. Beregne tidsfristene for å gå til søksmål      

Vær svært nøye med å beregne fristene for å gå til søksmål da resultatet om man oversitter fristen vil være at man ikke har noe middel til å angripe oppsigelsen med. Man kan ikke kreve å fortsette i stillingen og heller ikke kreve erstatning. Fristen for å gå til søksmål er 8 uker fra oppsigelse. Har du krevd forhandlinger regnes fristen fra forhandlingenes avslutning. Hvis man kun vil kreve erstatning er fristen 6 måneder fra oppsigelse ble gitt eller fra forhandlinger om oppsigelse ble avsluttet. Om arbeidsgiver ikke gir disse opplysningene er den klare regelen at oppsigelsen er ugyldig og at det ikke gjelder søksmålsfrister.

4. Bestride oppsigelsen?

Neste steg er å ta stilling til om man skal bestride oppsigelsen. Rettferdighetssansen er ofte en god veileder. Har man blitt oppsagt på tross av lang ansiennitet, god utdanning og lang erfaring samtidig som yngre krefter har fått beholde jobben, så er det naturlig å reagere på dette. I en arbeidsrettssak sitter «vanlige» mennesker i flertall som dommere. Det er sannsynlig at de vil kjenne på den samme urettferdigheten. Bruk også vår gratis tjeneste hvor vi raskt foretar en vurdering av om du har en sak.

5. Ikke ha for stor respekt for arbeidsgiver

Arbeidstaker har en sterk beskyttelse i loven og det skal en god del til før en oppsigelse vil være berettiget, det være seg om oppsigelsen skyldes forhold hos arbeidstaker eller arbeidsgiver. Det skal ikke være enkelt å si opp en ansatt, nettopp på grunn av den usikkerhet og de konsekvenser for økonomi og familie en oppsigelse kan få. Oppsigelsen må være saklig.

Det høres kanskje ikke ut som all verden, men det er et høyt hinder. Vi er alle mennesker og vi gjør feil. Det betyr ikke nødvendigvis at vi er uegnet for jobben. Det er lov å være uenige både med ledelse og andre ansatte. På samme måte må behovet for å nedbemanne om oppsigelsen skyldes arbeidsgiver kunne dokumenteres. Det holder ikke med å vise til nedgangstider. Arbeidsgiver må bevise at selskapet går mye dårligere og at det er behov for å kvitte seg med arbeidere.

6. Krev sluttpakke  

Vårt firma arbeider ukentlig med prosesser mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Vår erfaring er at det nytter å ta til motmæle. Ofte kan man komme til enighet om sluttpakke innen kort tid som selvfølgelig er å foretrekke fremfor en langvarig rettsprosess for begge parter. I de aller fleste sakene bærer også arbeidsgiver kostnadene til advokat. Man må imidlertid være innstilt på å ta saken til retten om arbeidsgiver, på tross av at han har en dårlig sak, ikke vil inngå en rimelig avtale. Det er ønskelig å unngå rettssak, men av og til må man det for å få et rettferdig resultat.

KONTAKT OSS

Ta kontakt om du trenger advokatskyts mot sjefen. Vi har svært stor erfaring på saker om oppsigelse, og flere advokater som nesten utelukkende arbeider med disse sakene. Vi kan forsikre deg om at du vil få den best tenkelige bistand av oss.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post