Felle trær ulovlig

Felling av trær på naboeiendom

Noen av de mest frustrerte klientene vi har er de som har opplevd at naboen har tatt seg til rette og hugd ned trær på eiendommen deres.

Mange opplever dette som et overgrep. Det har vi forståelse for.

Enkelte ganger har nok naboen vært i god tro om lovligheten av fellingen. Andre ganger er nok selvtekten gjort utifra en tankegang om at det er lettere å be om tilgivelse enn om tillatelse.

Overraskelsen hos naboen er ofte stor når skadelidte tar til motmæle og fremmer et erstatningskrav. Trærnes verdi er nemlig ofte stor. Et krav kan lett komme opp i hundretusenkronersklassen.

Du vil for øvrig i de aller fleste tilfeller ha rettshjelpdekning på en av dine forsikringer, slik at om du skulle velge å bruke advokat for å fremme kravet, så vil regningen bli overkommelig. Så hva bør du tenke på?Mann feller tre med motorsag

Få fastslått at trærne faktisk stod på din eiendom

Ofte vil naboen hevde at trærne sto like mye på hans eiendom som på din. Det første man må gjøre er derfor å få brakt på det rene hvor eiendomsgrensene går. Dette gjør man enkelt ved å sammenholde situasjonskartet med målebrev for eiendommen.

Det er imidlertid ikke alltid at det foreligger et koordinatsatt målebrev og da er man henvist til å engasjere oppmålingsfirma til å måle opp grensene, eller eventuelt be kommunen om å foreta en grenseoppgang.

Bruk arborist eller annen ekspert til å verdsette tapet

De færreste uten fagkunnskap kan si noe vettug om verdien av trær. Man er derfor nødt til å hente inn ekspertise. Vi har meget god erfaring med å bruke arborist på slike oppdrag og kan anbefale arborconsult til å utføre oppdraget.

Det skal svært mye til før felling av trær på annen manns grunn vil være lovlig

Treet må være til skade eller særlig ulempe for at det skal være tillatt å felle det. At noe kan betegnes som en skade er i seg selv et strengt krav. Naboen må i tillegg påvise hva skaden er.

Han kan tro hva han vil om treet, skaden må være konkret om han skal ha rett til å felle det. Et eksempel kan være at treet er råttent og holder på å falle ned på naboens eiendom.

Særlig ulempe innebærer at det ikke er tilstrekkelig at treet utgjør en ulempe, for eksempel at den skygger for sola.

Naboloven § 3 oppstiller flere tilleggskrav som at treet må stå nært naboen for at det skal være adgang til å felle det på lovlig vis. Det anbefales at man setter seg godt inn i naboloven.

Du kan kreve erstatning både for økonomisk og ikke- økonomisk tap

Trær har en verdi i seg selv. De har også en verdi form av at de skygger mot innsyn, demper av for vind, har estetiske kvaliteter og så videre. Erstatningssummene kan som sagt bli høye i disse sakene.

Lurer du på om du kan ha krav på erstatning som følge av ulovlig felling av trær på din eiendom? Vi foretar gjerne en kort vurdering av saken for deg. En slik vurdering koster deg ingenting. Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller ringe direkte til fagansvarlig på telefon.
Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss. Du kan bruke kontaktskjema eller ringe direkte til fagansvarlig på telefon 64 90 80 00

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post