Fuktskader på bad

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller ringe direkte til fagansvarlig på telefon : 64 90 80 00.

Kostbare utbedringer

Badet er ofte det rommet i huset som koster mest. Om et flislagt bad lekker slik at det må foretas en full utskiftning kan regningen komme på 100- 200 000. Ofte er det resultatet av arbeidet til flisleggeren man bedømmer når man kjøper hus, og det arbeidet trenger det ikke være noe å utsette på. Men hva skjuler seg bak de flotte flisene? Og kan selger holdes ansvarlig for mangelen?

Det sentrale er hvilke opplysninger selger har gitt deg

De fleste boliger selges med et «som den er» forbehold. Det vil i praksis si at du kjøper boligen i den stand den er, selv om det skulle vise seg at den har mangler, herunder skjulte mangler som f.eks manglende membran som fører til fukt på badet. Det følger imidlertid av avhendingsloven at nevnte forbehold ikke gjelder dersom det er gitt uriktige opplysninger eller om opplysninger er tilbakeholdt. Hvilke opplysninger har du fått av selger? Rettslig relevante opplysninger finner man i kjøpekontrakt, salgsprospekt, egenerklæringsskjema, verdi – og lånetakst eller annen skriftlig kommunikasjon med selger, megler eller takstmann, typisk i e-postutveksling (muntlige opplysninger har liten beviskraft). Dersom vi skal se på saken for deg er det viktig at du sender oss all dokumentasjon på hvilke opplysninger du har fått fra selger, slik at vi kan gjøre en vurdering av om det er grunnlag for å hevde at opplysninger er tilbakeholdt eller er uriktige. Om du ikke har fått noen opplysninger om fuktproblemer blir det en vurdering av hvor sannsynlig det er at selger ikke kan ha visst om manglene ved badet. Hvis for eksempel problemene viser seg rett etter overtakelse, taler det for at selger må ha kjent til dem.

Det er nødvendig med en faglig vurdering og dokumentering av manglene

Du bør få hjelp fra en ekspert til å utarbeide en rapport over skaden for deg. Vi kan anbefale fagmenn vi har god erfaring med. Vedkommende vil beskrive og vurdere manglene og undertiden også si noe om selger må ha kjent til fuktproblemene på badet, eller om det har være forhold med boligen som selger burde skjønt lett kunne føre til fuktskader og følgelig burde opplyst om. I en skaderapport vil det også fremgå hva det eventuelt vil koste å utbedre. Etter å ha fått en slik vurdering har man et mye bedre grunnlag for å vurdere om man skal gå videre med saken eller ikke. Dokumentet vil også være sentralt om det blir en sak. Det er også vanlig at fagmannen som har utarbeidet rapporten føres som vitne. Hans ekspertise og troverdighet er følgelig helt sentral. Kan han ikke backe opp rapporten i retten svikter fundamentet i saken.

Reklamasjon og foreldelse

Høyesterett har sagt at 3 måneder er det lengste man kan vente med å reklamere etter at det er oppdaget mangler ved bolig. Man kan imidlertid bli møtt med at det er reklamert for seint også på et tidligere tidspunkt enn dette. Man bør derfor umiddelbart varsle selger om at det kommer et krav, selv om dette kanskje ikke vil bli fulgt opp. Dette varselet må så følges opp med en spesifisering av hva man krever (prisavslag, retting, heving). Av og til blir man møtt med at selger ikke har oppfattet en tilbakemelding fra kjøper som en reklamasjon. For å unngå bevisproblemer er det helt sentralt at reklamasjonen gjøres skriftlig og utformes korrekt. Det gjelder også kompliserte foreldelsesregler parallelt med reklamasjonsreglene. Dersom foreldelse er inntruffet er løpet kjørt. Det vil føre for langt å redegjøre for reglene her. Dette kan vi forklare nærmere på telefon.

Avklar tidligst mulig med selger om han vil utbedre problemene selv

Det er svært viktig at man ikke utbedrer badet selv. Selger har som den klare hovedregel rett til å utbedre på egen hånd. Kravet kan tapes om man ikke gir selger denne muligheten. Man bør derfor avklare dette forholdet på et tidligst mulig tidspunkt. Sett derfor en kort frist for å ta stilling til utbedring samtidig med at det reklameres. Av og til haster det med en utbedring. Hvis det i en slik situasjon ikke er mulig å få tak i selger eller han forholder seg passiv til en forespørsel har man en tapsbegrensningsplikt.

Eierskifteforsikringsselskapet avviser ofte kravet

Selger har som regel tegnet eierskifteforsikring. Svært ofte avviser forsikringsselskapet rutinemessig krav som settes frem både en og to ganger. Det betyr ikke nødvendigvis at du har en dårlig sak. Forsikringsselskapet spekulerer i at mange gir seg etter å ha fått en slik tilbakemelding.

Du får billig advokathjelp gjennom din forsikring

På innboforsikringen din har du rettshjelpdekning. Du betaler en egenandel på 20 % av kostnadene til advokat, sakkyndig mv. Resten betaler forsikringsselskapet (forsikringssummen er normalt begrenset oppad til kr 100 000).

VI VURDERER KRAVET KOSTNADSFRITT

Har du et krav mot selger av boligen? Vi foretar gjerne en kort vurdering av om dine problemer med fukt på bad kan være noe selger bør holdes ansvarlig for. En slik vurdering koster deg ingenting.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post