Klage boligkjøp

Utgangspunktet for reklamasjon

Alle kontraktslover som gjelder eiendom har egne bestemmelser om reklamasjon. En reklamasjon fungerer slik at den skaper klarhet i saken. Selger får beskjed om hva kjøper mener er feil med boligen, og hvilket krav kjøper mener han har som følge av dette. Jo lengre tid som går etter et huskjøp jo mer uklart blir det om en feil var til stede da boligen ble solgt eller om den har oppstått seinere, eventuelt har blitt forverret. Derfor gjelder det strenge frister både i forhold til hvor lenge etter kjøpet man kan reklamere og hvor lenge etter at man oppdaget en mangel man kan reklamere. Siste frist er 5 år etter at man kjøpte boligen. Kjøper må også innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget reklamere (cirka 2 mnd). I tillegg løper det parallelt med reklamasjonsfristen en foreldelsesfrist. Retten til å kreve noe av selger bortfaller 3 år etter at man tidligst kunne gjort mangelen gjeldende. Dersom en mangel var til stede da boligen ble kjøpt kan man bli møtt med argumentasjon om at man i praksis kunne fremmet kravet på dette tidspunktet. Foreldelsesloven har imidlertid en egen regel om at det alltid løper en ekstra frist på ett år fra det tidspunktet man burde oppdaget f. eks en mangel. I nevnte eksempel foreldes ikke retten til å sette frem kravet dersom det ikke var slik at man burde ha oppdaget mangelen.

Hvordan reklamerer man på boligkjøpet?

Man sender en skriftlig reklamasjon. Den må være skriftlige sånn at ikke selger seinere «glemmer» at det ble muntlig reklamert. Skriv hvem brevet er fra og hvem det adresseres til og nevn spesifikk i overskriften at saken gjelder reklamasjon på grunn av feil og mangler. Man bør identifisere boligen med adresse og gjerne gård- og bruksnummer. Innledningsvis i teksten under overskriften viser man til kontrakten som er inngått, med datoangivelse for signering av kontrakten. Så må man si rett ut at boligen har feil og mangler for så å spesifisere i kulepunkter hva disse manglene består i. Be selgeren rette feilene snarest, og sett en kort frist på f. eks 2 uker. Oppgi kun e-postadresse for å få tak i deg. Det er som sagt best at all kommunikasjon skjer skriftlig.

I dag er det slik at de fleste som selger en eiendom tegner en eierskifteforsikring. Det betyr at forsikringsselskapet blir stående som ansvarlig for manglene på boligen (med mindre selger har opptrådt uærlig og sveket forsikringsselskapet, da kan forsikringen bortfalle). Hvor selger har tegnet forsikring fremgår av salgsdokumentene. Send kopi av reklamasjonen din til selgers forsikringsselskap.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Spørsmål om reklamasjon. Ta kontakt med vår fagansvarlig for eiendomsrett på tlf 64 90 80 00 eller på epost post@framadvokat.no. Du kan også bruke kontaktskjema under her. Første henvendelse til oss er alltid gratis og uforpliktende.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post