Nabokrangel

Nabokrangel er vanlig

At naboer krangler er så vanlig at vi har en egen lov som regulerer forholdet (granneloven/naboloven). Det er ikke så rart at det er slik. Å leve tett opp til andre fremmede mennesker er ofte utfordrende. Vi er alle forskjellig, og når det gjelder hvordan vi utfolder oss på vår egen eiendom er normene vi følger ofte forskjellig.

Mens noen synes det er helt greit å f.eks lagre gamle biler i hagen, kan andre skjemmes over at de har latt gresset gro for langt i hagen, til spott for alle andre (unntatt naboen med bilen). Det er akseptert i samfunnet at man i nokså stor grad kan utnytte sin eiendomsrett slik man vil. Men et sted må grensen gå. I denne artikkelen skal vi redegjøre nærmere for denne grensen.

Kan ikke være til skade eller ulempe

Naboen kan ikke ha noe på eiendommen, gjøre noe på eiendommen, eller sette i gang noe på eiendommen sin, som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for deg som nabo

Det er en svært skjønnsmessig vurdering. I det nevnte eksempelet med bilen har naboen noe på eiendommen sin. Så må man ta stilling til rimeligheten og nødvendigheten av å ha bilen der samt vurdere skader og ulemper for den berørte nabo. Det finnes en rikholdig rettspraksis om naboloven som det vil føre for langt å gå inn i konkrete eksempler på.

Generelt gjelder at for å kunne kreve erstatning (som vi kommer tilbake til) må det konstateres at tiltaket er urimelig eller unødvendig. Om naboen med bilen har en parkeringsplass rett ved boligen, som han ikke bruker, fremstår det lett som unødvendig om bilen skal stå i hagen. Det er helt sentralt for denne vurderingen hvor lett det er for naboen å begrense eller hindre ulempen eller skaden for deg. Videre vil det være sentralt hva som er vanlig og påregnelig for deg. Har du kjøpt en bolig som ligger i et industriområde må du generelt forvente større ulemper enn om du bor i et skjermet villastrøk i utkanten av byen. Det er hva man kan forvente utfra dagens situasjon som er avgjørende. Om naboen utfører en eller annen hedensk praksis på sin eiendom, under henvisning til gamle tider, kan du minne ham om dette.

I naboretten snakker man ofte om tålegrensen og hvorvidt denne er nådd. Hva sier magefølelsen din? Den har ofte rett.

Erstatning

Dersom det konstateres brudd på naboloven vil man ha krav på erstatning. Videre har man rett til å kreve at forholdet rettes opp i. Ved utmålingen av erstatningen tar man utgangspunkt i hvordan situasjonen var før naboen gjorde det som var i strid med naboloven. Har naboen bygd en toetasjers hytte som har tatt utsikten din vil erstatningen du kan kreve være ditt verditap. Dette kan en eiendomsmegler eller takstmann kunne lage en vurdering på. Ved erstatningsutmåling etter naboloven vurderer man ikke skyld hos den som har gjort det som er i strid med naboloven. Ansvaret er objektivt – som vil si at dersom det er årsakssammenheng mellom det naboen har gjort og skade og ulempe hos deg, så er grunnvilkåret for å kreve erstatning oppfylt.

Billig advokatbistand

De fleste har rettshjelpdekning på en av sine skadeforsikringer, typisk på innboforsikringen. Ved tvist som gjelder private eiendommer vil man vanligvis ha krav på å få dekket 80 % kostnadene til advokat. Forsikringen dekker også rimelige kostnader til vurdering fra takstmann. Ta kontakt for en uforpliktende og gratis vurdering av din sak. Vi undersøker samtidig om din forsikring vil dekke kostandene med saken.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Trenger du å snakke med en ekspert på eiendomsrett? Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller kontakte fagansvarlig direkte på 64 90 80 00/post@framadvokat.no

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post