Sitte i uskiftet bo

Bygge opp verdier sammen

Bilderesultat for marriage

Ektefeller lever ofte i et tett formuesfellesskap og opparbeider seg verdier sammen. Når den ene faller fra er det viktig at den andre kan fortsette sitt økonomiske liv som tidligere, uten å måtte skifte med arvingene etter førsteavdøde.

Et slikt skifte kan medføre at ektefellen må selge felles bolig, båt eller hytte for å betale ut de andre arvingene. For å forhindre dette har ektefeller en adgang til å sitte i uskiftet bo etter arvelovens bestemmelser.

For å belyse dette nærmere vil vi i det følgende ta for oss eksempelet med ektefellene Marthe og Peder. Peder har fra et tidligere ekteskap datteren Lise, og Marthe og Peder har barna Lars og Lena sammen.

Hva betyr det å sitte i uskiftet bo?

Dersom Peder faller fra må Marthe først ta stilling til om hun ønsker å sitte i uskiftet bo. Det vil si at det i utgangspunktet ikke blir foretatt noe skifte med arvingene før Marthe selv faller fra. Marthe har rett til å sitte i uskiftet bo med arvingene Lars og Lena, siden de er felles barn. Lise må derimot samtykke.

Nekte samtykke til å sitte i uskiftet bo

Hvis Lise ikke samtykker har hun krav på å få sin farsarv, og motsatt hvis hun velger å samtykke kan Marthe sitte i uskiftet bo med Lise også. Lise kan samtykke til at Marthe kan sitte i uskifte mens Peder enda lever, i så tilfelle bør samtykke være skriftlig. I det følgende tas det utgangspunkt i at Lise samtykker.

Gjeld

Dersom Marthe velger å sitte i uskiftet bo blir hun ansvarlig for Peders gjeld. Hvis Marthe er usikker på hvor mye gjeld Peder hadde kan det utstedes proklama.

Ektepakt

Hvis Marthe og Peder tidligere har opprettet ektepakt og avtalt at bilen og hytta skal være i Peders særeie inngår ikke disse eiendelene i uskifteboet. For at disse eiendelene skal kunne inngå i uskifteboet må Marthe og Peder ha avtalt adgang til å sitte i uskifte med særeie i ektepakten, eller dersom arvingene samtykker til det.

Hvis dette ikke er avtalt, eller arvingene ikke samtykker fordeles bilen og hytta mellom arvingene, Lars, Lena, Lise og Marthe. Marthe som ektefelle er også arving etter Peder.

Råde som eier over boet

I tiden Marthe sitter i uskiftet bo råder hun som en eier over boet. Hun kan derfor reise til for eksempel Spania, dra på cruise og leve slik hun selv ønsker.

Imidlertid er det noen begrensninger når en sitter i uskiftet bo. Herunder kan hun ikke gi bort fast eiendom eller selge eiendommen under markedspris uten samtykke fra arvingene. Det samme gjelder gaver som har en verdi på 10-20% av boets totale verdi.

Har ektefellen gitt bort slike gaver eller solgt eiendommen med et gaveelement kan arvingene kreve gaven omstøtt. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at det foreligger en frist som er ett år fra arvingene først fikk kunnskap om gaven.

Alt Marthe blir eier av inngår også i uskifteboet. Hvis Marthe vinner for eksempel en ny bil i et lotteri vil denne også inngå i uskifteboet.

Kreve skifte

Lars og Lise kan kreve skifte dersom Marthe gir delvis eller fullt forskudd på arv til Lena, så fremst Lars og Lise ikke har samtykket. Arvingene kan videre kreve skifte dersom Marthe gifter seg på nytt, eller har fått ny samboer som hun har bodd sammen med i 2 år.

De kan også kreve skifte dersom Marthe blir fratatt sin økonomiske handleevne eller dersom hun misligholder boet vesentlig. Herunder at hun for eksempel starter å spille poker på nett og opparbeider seg en stor spillegjeld. Marthe kan også selv kreve at boet skiftets helt eller delvis dersom hun selv ønsker det.

Lengstlevende dør

Når Marthe faller fra fordeles arven mellom Lars, Lena og Lise. Lars og Lena tar da arv etter både Marthe og Peder, imens Lise kun arver Peder.

Hvis Lars, Lena eller Lise faller fra før Marthe går arven videre til deres barn. Dersom vi tenker oss at Marthe og Peder ikke hadde barn sammen ville arven deres blitt delt mellom Marthe og Peders foreldre. Hvis deres foreldre var falt fra faller arven til Marthe og Peders søsken, og videre til deres nevøer og nieser.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Trenger du en konkret vurdering på om gaven som er gitt av ektefellen som sitter i uskifte kan omstøtes? Trenger du en vurdering på om skifte av uskifteboet kan kreves? Fikk du ikke svar på det du lurte på? FRAM Advokater tilbyr første henvendelse gratis og uforpliktende. Våre advokater tar kontakt med deg etter å ha lest din forklaring av saken.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post