Forhandlingsmøte

Forhandlingsmøte etter oppsigelse

Dersom du har mottatt en oppsigelse eller avskjed som du mener er urettmessig har du rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Fristen er 14 dager fra du mottok oppsigelsen eller avskjeden. Etter at du har fremsatt slikt krav vil arbeidsgiver kalle deg inn til møtet – enten hos bedriften eller hos arbeidsgivers advokat. Ettersom det er du som har krevd forhandlinger vil nok arbeidsgiver forvente at du tar ordet i møtet. Dersom du stiller med advokat vil din rolle blir mer tilbaketrukket. Typisk vil du måtte svare på spørsmål knyttet til faktiske forhold, mens det vil være advokaten som taler din sak.

 Strategi

Din målsetning med møtet er å få omgjort beslutningen om oppsigelse eller å få arbeidsgiver til å tilby en sluttpakke. Skal du oppnå dette formålet er det typisk to strategiske tilnærminger du kan velge. Den ene tilnærmingen er «myk» hvor fokus ligger på å styrke relasjonen mellom deg og arbeidsgiver. Dette fungerer best om du møter alene med arbeidsgiver. Du må tilstrebe å skille klart mellom person og sak, slik at alle problemer kan diskuteres saklig og uten sterk følelsesmessig involvering. Kommer du for eksempel med bebreidelser vil arbeidsgiver med en gang gå i forsvarsposisjon. Man renser luften, for å si det folkelig. Målet er å få til et forhandlingsklima hvor partene etter hvert ser at det kan være mulig å fortsette arbeidsforholdet, eller klarer å diskutere på en saklig måte hva som skal til i form av sluttpakke for å avslutte saken. Det er på ingen måte en enkel øvelse. Det krever sin mann eller kvinne å være rasjonell og objektiv når man føler man er blitt svært dårlig behandlet.

Den andre teknikken er mer konfronterende. Her gjelder det å skape tvil om det er grunnlag for å si deg opp. Tvil oppnås ved å kunne vise til feil som er gjort fra arbeidsgivers side, som at saksbehandlingsreglene ikke er fulgt, at oppsigelsen bygger på faktiske feil, ved å vise til rettspraksis som behandler lignende saker, ved å vise til teori og i noen grad ved å vise til rimelighetshensyn. Skal man forhandle effektivt på denne måten er det nødvendig med juridisk bistand, enten ved at du på forhånd har konsultert advokat, eller ved at du stiller med advokat i møtet.

Forhandlingene

Det er vanlig at slike møter etter hvert tar form av forhandlinger om en sluttpakke. Arbeidsgiver vil gjerne vite hva som skal til for å akseptere oppsigelsen. Tilbudet ditt vil alltid bli møtt med et mottilbud som er lavere. Ofte er avstanden så stor mellom tilbud og mottilbud at det ikke er formålstjenlig med ytterligere forhandlinger. Da avsluttes møtet. Andre ganger er avstanden overkommelig. Da blir det flere forhandlingsrunder til man eventuelt har en løsning. Dersom du er bistått med advokat vil det vanligvis underveis i forhandlingene være særmøter mellom dere hvor det tilbudet som ligger på bordet diskuteres.

Skal du få til en løsning med personen som forhandler for arbeidsgiver er du nødt til å gi ham noe han kan ta med tilbake til sin oppdragsgiver etter møtet. For at han eller hun skal ha gjort jobben sin må vedkommende kunne vise til at de klarte å få ned ditt opprinnelige krav med så så mye, at man unngikk en rettssak eller et krav fra din side om å stå i stillingen osv. Gir du ingenting får du heller ingen løsning. Det samme må arbeidsgiver gjøre. Dessverre er det en del forhandlere som lar det gå prestisje i at arbeidsgiver ikke skal betale noe. Da blir resultatet fort en rettssak mellom partene. Med mindre arbeidstaker har en helt håpløs sak er det sjelden rasjonelt å helt avvise muligheten for en minnelig løsning.

FRAM advokatfirma har spesialisert seg på å bistå arbeidstakere i oppsigelsessaker. Vi har stor erfaring med forhandlinger med arbeidsgivere. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtale før du skal i et slikt møte. Vi vet hva som skal til for å få en løsning med arbeidsgiver.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post