Stevnet for retten

Mottatt stevning?

Denne artikkelen er skrevet for deg som har mottatt en stevning fra noen du har vært i tvist med. Det kan være alt fra en barnefordelingssak eller en nabotvist til et betalingskrav.

Ordet stevning er ganske intetsigende. Det høres imidlertid for de fleste skremmende ut å bli stevnet for retten. Her skal vi forsøke si noe om hva en stevning er og hva du må gjøre når en stevning mottas.

Hva er en stevning?

Først litt om hva en stevning er. En stevning er det formelle dokumentet man må levere til domstolen for å starte en rettssak mot noen. Vanligvis er det en advokat som setter opp stevningen, da det er mange formelle krav til en stevning og på ingen måte noen enkel sak.

Hvordan skrive en stevning?

Det er mulig å be domstolen om hjelp til å sette opp en formelt riktig stevning. Det juridiske innholdet må man imidlertid selv stå for.

Stevningen du har mottatt skal være utarbeidet slik at den gir retten grunnlag for en forsvarlig behandling av saken. Hva innebærer så det?

Hva skal en stevning inneholde?

Sakens faktum
Det betyr at den som har levert stevningen til retten (saksøker) må beskrive sakens faktum samt gi en rettslig begrunnelse for sin sak som er så dekkende at du som saksøkt klarer å ta stilling til hva det er saken gjelder og ikke minst hva det er han eller hun krever.

Forberede egen sak
Stikkordet er at stevningen må gi deg et tilstrekkelig grunnlag til å forberede din egen sak. På slutten av stevningen skal det stå hva saksøkeren ønsker, altså hva han mener dommen skal gå ut på. Dette kalles for en påstand.

Det er svært viktig at påstanden gir et nøyaktig uttrykk for hvilket resultat du ønsker.

Tilsvar

Godtar du ikke kravet fra motpart må du svare på stevningen. Dette svaret, som må gjøres skriftlig, kalles for et tilsvar. Det normale er at det gis en frist på 3 uker til å levere et tilsvar.

Retten hjelper med formelt oppsett

Tilsvaret kan på samme måte som stevningen leveres muntlig ved oppmøte i den lokale domstolen. Men også for tilsvaret gjelder at retten vil hjelpe med det formelle oppsettet mens du selv må finne frem jussen og de rettslige argumentene.

Påstand også i tilsvaret

Det bør også være en påstand i tilsvaret, selv om det strengt tatt ikke er noe krav om det. Hvis kravet i sin helhet bestrides er det enklest å bare kreve frifinnelse i påstanden.

Tipset er å være ute i god tid med innlevering av tilsvaret.

Er man for sen med å levere tilsvaret vil retten ofte avsi dom samsvarende med saksøkers krav. Det er imidlertid flere rettslige virkemiddel mot en oversatt tilsvarsfrist, så det er ikke gitt at «løpet er kjørt».

Gratis vurdering av din sak

Dersom du ikke allerede er representert av advokat kan vi gi deg en gratis og helt uforpliktende vurdering av stevningen du har mottatt.

Vi gir også tilbakemelding på om du har krav på fri rettshjelp eller om en av dine forsikringer dekker advokatkostnadene. Send en forepørsel på kontaktskjema under her så tar vi umiddelbart kontakt med deg.

Gjelder saken en oversittet frist ber vi deg starte henvendelsen med å informere om dette.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post