Registrere varemerke

Hvordan registrere varemerke?

I denne artikkelen skal vi redegjøre for hvordan man går frem for å registrere et varemerke. Et varemerke er figurer, ord, tall og bokstaver som beskriver og identifiserer ditt produkt slik at det skiller seg ut fra andre lignende produkter. Det er ingen overdrivelse å hevde at selve varemerket er en av de aller viktigste faktorene når det gjelder markedsføring av et selskap. Her følger advokattips i forhold til registreringen av ditt varemerke:

1. Vær rask!

Selv den mest originale ide kan være tenkt ut av flere personer på omtrent samme tid. Det er imidlertid bare den som først registrerer varemerket som vil nyte juridisk beskyttelse, dvs enerett til å bruke varemerket på produkter og tjenester. Andre aktører kan ikke en gang bruke et varemerke som til forveksling er lik ditt varemerke.

2. Er det ingen håp om noen har klart å registrere varemerke før en?

Det vanlige er at det ikke er noe man kan gjøre med at noen har klart å registrere «ditt» varemerke før deg. Unntaket er om du kan dokumentere at det aktuelle varemerket er innarbeidet av deg. Du må da kunne bevise at det aktuelle varemerket er godt kjent som særlig kjennetegn på dine varer innen angjeldende kundekrets.

3. Hva kan registreres som varemerke?

Ditt varemerke kan settes sammen av ord, figurer, kombinasjoner av ord og figurer, tall, bokstaver, slagord eller en vares form, utstyr eller emballasje. Vær imidlertid oppmerksom på at du vil bli nektet registrering om varemerket er beskrivende for din vare eller tjeneste, da det er et krav at et varemerket skal ha særpreg. Du må også gjøre undersøkelser i forhold til andre etablerte varemerker, slik at disse ikke krenkes. Da får du heller ikke registrert varemerket.

4. Hvordan kan jeg vite om mitt geniale navn er tatt i bruk av andre?

Det kan du finne ut av ved å foreta en varemerkeundersøkelse. Undersøkelsen kan foretas både i Norge og i utlandet. Vi hjelper deg gjerne med denne undersøkelsen! Vi vil da selvfølgelig avdekke om akkurat ditt varemerke er tatt i bruk og om det finnes lignende navn som merket kan komme i strid med.

5. Selve søknaden

Hovedtipset er å skaffe en så bred beskyttelse som mulig. Varemerket må registreres på en slik måte at den i størst mulig grad dekker varene og tjenestene du leverer. En risiko man f.eks må ta høyde for ved registreringen er at varemerket på sikt kan bli slettet på grunn av manglende bruk.

6. Hva gjør Patentstyret med søknaden?

Patentstyret vurderer om varemerket er utformet slik at det kan registreres samt om det foreligger rettigheter varemerket kan forveksles med. Så tas det en avgjørelse med hensyn til om varemerket kan registreres. Det er imidlertid ikke slik at du ikke kan bruke varemerket om Patentstyret sier nei. Men i og med at varemerket ikke er beskyttet risikerer du et erstatningskrav fra rettighetshavere som krenkes av din bruk.

Avgjørelsen kan påklages, og det er på ingen måte slik at Patentstyret aldri snur i slike saker. Saken kan også bringes inn for retten. Det er også mulig å henvende seg til innehaveren og be om tillatelse til å bruke merket. Dette er noe vi kan gjøre for deg.

7. Frister

Fristene er her som ellers i jussens verden viktig. Oversittes frist for inngivelse av besvarelse vil en søknad bli henlagt med den stygge mulighet for at andre i mellomtiden «stjeler» ditt varemerke. Vær også oppmerksom på at besvarelse skal være kommet frem til Patentstyret innen fristen som er satt.

8. Hva skjer etter registreringen?

Registreringen kunngjøres i norsk varemerketidende. Andre som mener rettigheten er i strid med deres registrering kan innen 2 måneder rette en innsigelse mot din registrering. Denne må du imøtekomme!

 

Trenger du rådgivning om hvordan du skal registrere et varemerke? Eller ønsker du kanskje at vi gjør hele jobben for deg?

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post