Advokat Oslo

Hvordan velge advokat i Oslo?

Dersom man går på nett og søker etter advokat i Oslo vil man raskt finne ut at det er svært mange tilbydere av advokattjenester i Oslo og omegn. Det er som regel når noe viktig står på spill at man vurderer å engasjere en advokat, og kostnadene ved advokatbistand er høy. Hvor dyktig advokaten er har også stor betydning for utfallet av saken. Valg av advokat til et oppdrag er derfor både viktig og potensielt skjebnesvangert. Så hvordan går man frem for å finne riktig advokat?

Prisnivå 

Timesprisen advokater i Oslo opererer med varierer stort. Man kan få bistand til 1000 kroner timen og man kan få bistand til 5 000 kroner timen. Jo større og mer velrennomert et firma er, jo høyere vil timeprisen normalt være. Blir kvaliteten på bistanden deretter? Ikke nødvendigvis, men sannsynligheten for at man får en dyktig advokat til å ta saken sin øker nok betydelig. De store firmaene har et apparat av fullmektiger som bistår i sakene, det er gode muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom advokater innen ulike juridiske disipliner, og man har mange ansatte i administrasjonen. Dette borger for en tjenesteleveranse av høy kvalitet. Profesjonaliteten er vanligvis også høy, og man får rask og tett oppfølging.

Betaler man en mer vanlig timepris til en advokat, så betyr ikke det at bistanden som ytes har en lavere kvalitet. Men advokater som  jobber i små eller mellomstore firma eller for seg selv, har ikke samme apparat rundt seg som de større firmaene. Man kan vel også anta at en advokat i et stort firma har mer erfaring med store kompliserte saker.

Renomme

Legal 500 analyserer kapasiteten til advokatfirma over hele verden, herunder i Norge. De kommer med anbefalinger av firma og advokater inne ulike rettsområder. Det er typisk større firma som er spesialisert innen rettsområder som entreprise, arbeidsrett, olje og eiendom, skatt mv. som trekkes frem her.  Firmaene og advokatene som fremheves har et godt renomme og omdømme, som betyr at du er i de beste hender.

Se nærmere i link under her.

Legal 500

Spesialisering

Majoriteten av dem som søker etter advokat i Oslo trenger bistand innen privatretten, og har problemstillinger som at de skal skilles, gjennomføre en barnefordeling, har mangel med en bolig, har kjøpt en bil med feil osv. Man kan få bistand fra større firma innen slike rettsområder (typisk ved at en fullmektig håndterer saken) men det vanlige er at advokater i små og mellomstore firma tar slike oppdrag. Oslo er stort og det finnes mange spesialiserte små og mellomstore firma med overkommelige timesalær. Hvilket omdømme og erfaring disse advokatene har er ikke like lett å få brakt på det rene som for de største firmaene, siden det ikke finnes oversikter av typen legal 500 for denne typen saker. Graden av spesialisering er imidlertid ofte en god indikator på advokatens dyktighet. En advokat som jobber spesialisert innen ett eller to rettsområder har antakelig mer dybdekunnskap enn en som arbeider bredt innenfor en rekke områder. Trenger man en familierettsadvokat bør man søke etter nettopp det. Trenger man en eiendomsadvokat eller arbeidsrettsadvokat søker man etter det osv. Presentasjonen av advokaten og hans CV, som gjerne finnes på advokatfirmaets nettsider, vil ytterligere utdype om vedkommende har den erfaringen du ser etter.

Kjemi

I saker av personlig karakter, som en barnevernssak, barnefordelingssak, arbeidstvist, mangelsak mv., vil relasjonen mellom klient og advokat ha betydning. Mange advokatfirma, særlig i osloområdet, har ordninger hvor man kan snakke uforpliktende med en aktuell advokat for saken. Man får et inntrykk av kjemien i en slik samtale, og denne «magefølelsen» kan det være lurt å ta hensyn til. Det er ofte mange tunge stunder i vanskelige personlige saker hvor man trenger mer enn bare rein juridisk kompetanse.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Fram advokatfirma driver spesialisert innen arbeidsrett, familierett, eiendomsrett og kontraktsrett. Vi tilbyr også en ordning med 20 min gratis og uforpliktende saksvurdering. Ta gjerne kontakt med oss for å se om vi kan yte den bistand du trenger. Hvis ikke henviser vi deg gladelig videre til noen av våre kollegaer i andre firma som kan passe for deg.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post