Advokat pris

Pris for advokat

Forståelig nok er det mange som lurer på hva det koster å bruke advokat. De fleste vet at det koster en god del, men ikke nøyaktig hvor mye. Her følger en kort guide om emnet.

Pris for advokattime – fri rettshjelp

Den laveste timesatsen advokater opererer med (vi har i alle fall ikke sett noen med lavere timesats) er kroner 1060. Dette er den timeprisen advokater får betalt for å yte fri rettshjelp, altså advokatbistand som det offentlige dekker. Har man fri rettshjelp betaler man kun en egenandel. Dersom man bare mottar rådgivning (fritt rettsråd) betaler man en egenandel på 1060 kroner. Dersom man får fri rettshjelp til en rettssak (fri saksførsel) betaler man en egenandel på 25 % av kostnadene, dog aldri mer enn maks 10 x 1060, altså totalt kroner 10 025 kroner.

Beløpet er overkommelig, men dessverre er det sjelden at man har krav på fri rettshjelp.

Pris for advokat- når man betaler selv

Dette vil selvfølgelig variere svært mye. Typisk vil følgende faktorer ha betydning for prisen

  • By eller land. Prisen på advokater i større byer er generelt høyere enn utenfor tettstrøk. Årsaken er blant annet høyere kontorkostnader i by.
  • Grad av spesialisering. En høy grad av spesialisering vil normalt sett innebære at advokaten arbeider raskere enn en advokat uten samme erfaring, og at rådene som gis generelt har en større verdi på grunn av flere erfaringer hos advokaten. Samfunnet har endret seg mye de siste tiårene, og ofte ser man at unge mennesker med nye kunnskaper er de mest verdifulle. I advokatbransjen er det imidlertid fortsatt slik at erfaring er en nøkkelfaktor for hvor god eller dårlig en advokat er.
  • Om vedkommende arbeider i et stort og velrenommert firma eller ikke. Prisen har en tendens til å være høyere i store anerkjente firma enn i andre. I noen grad kan det man betaler ekstra sies å være et «rolex-tillegg», men jevnt over kan man nok legge til grunn at de største firmaene ikke ansetter hvem som helst, at de har sterke fagmiljø og fokus på utvikling av advokater.
  • Rettsområde. En skatteadvokat kan en bedrift være villig til å betale 5000 kr eks mva i timen. En familierettsadvokat er det imidlertid ingen som vil betale slike beløper for.

Advokatpriser når man har forsikring

De aller fleste forsikringer har dekning for advokat. På innboforsikringer har man for eksempel rett til advokat på en rekke områder, som løselig kan knyttes til innbo/eiendom.

Her kan du lese mer om når du har advokatdekning på forsikringen

Rettsområdene det gis forsikring på retter seg først og fremst mot den almenpraktiserende advokaten (jussens fastlege). Med andre ord er prisen pr time for advokat betydelige lavere i dette segmentet enn hos forretningsadvokater. Likevel snakker vi fort et par tusen i timen (firmaene vi har sjekket opererer med alt fra 1600 – 2400 eks mva pr time). Har man forsikringsdekning betaler man imidlertid bare 20 % av denne timeprisen, inntil maksgrensen på forsikringsdekningen er nådd – vanligvis på kroner 100 000.

Hva koster en rettssak?

Det gir ikke så mye mening å bare snakke om timepris. Det er totalkostnaden med å bruke advokat som er avgjørende, og derfor må man vite noe om hvor mange timer advokaten regner med å bruke på saken. Eller for å si det som mange av dem som henvender seg til oss sier det – hva koster en rettssak?

Tommelfingerregelen er at en rettssak på 1-2 dager, innenfor det almenpraktiserende feltet (oppsigelse fra jobb, mangel ved eiendom eller bil, skiftesaker, barnefordeling, arv mv) koster fra kroner 100 000 – 150 000 eks mva. Dersom saken ankes slik at den også må behandles i lagmannsretten, må man fort legge på 50-80 000 kroner til. De fleste saker avgjøres dog i tingretten, og de fleste prosesser som startes ved hjelp av advokat ender ikke i en rettssak. Det er vanlig at det inngås forlik, og de fleste advokater vil gi sin klient råd om å gi seg dersom korrespondansen mellom ham og motparts advokat viser at saken ikke er god.

Gratis advokat

Også i advokatbransjen har det blitt viktig å være synlig i Google. Googler man på forskjellige juridiske problemstillinger vil man finne masse gratis informasjon fra advokatfirma. Mange tilbyr også en første samtale gratis og uforpliktende. Man kan få masse nyttige tips og råd ved å bruke slike tjenester. En gratis første samtale gir deg også en mulighet til å «kjenne på» om advokaten virker rett for saken din.

Fram advokatfirma setter deg i kontakt med en dyktig advokat med ekspertise på det rettsområdet du trenger hjelp til. Også hos oss er første samtale gratis og uforpliktende.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post