Starte aksjeselskap

Starte aksjeselskap eller enkeltmannsforetak?

I denne artikkelen skal vi forsøke å gjøre det enklere for deg å bestemme deg for om du bør starte aksjeselskap eller om du bør starte et enkeltmannsforetak.

1. Fordelene med enkeltmannsforetak

Er at de er enkle å starte opp. Et par skjema så er det gjort. Kostnadene ved oppstart er også minimale. Videre er det slik at du slipper arbeidsgiveravgift og kostnader med revisor. Du trenger ikke sende årsregnskap til Brønnøysundregistrene (med mindre du har ansatt over 20 årsverk eller har eiendeler verdt mer enn 20 mill). Men du må levere selvangivelse og næringsoppgave. Ergo må du føre regnskap.

2. Ulempene med enkeltmannsforetak

Den vesentlige risikoen og ulempen er at du hefter med privatøkonomien for selskapets forpliktelser. Du har heller ikke krav på dagpenger ved arbeidsledighet, og sykepengegrunnlaget er dårligere enn ellers (65%). I det hele tatt anses du ikke som arbeidstaker når du har enkeltmannsforetak. Dermed går du glipp av mange fordeler som ansatte har (du vil kunne være ansatt om du har et AS). Her kan nevnes lønnsgaranti ved konkurs og minstefradrag på skatten. Ellers kan nevnes at du bare får et helt minimalt fradrag for hjemmekontor (motsatt ved AS.)

3. Fordelen med å starte aksjeselskap

Den store fordelen med aksjeselskap er at den økonomiske risiko er begrenset til aksjekapitalen. Videre har du rett til dagpenger og fullt sykepengegrunnlag fra første dag, mens enkeltmannsforetak gir rett fra dag 15. Dog er det selskapet som skal betale de første 15 dagene. Forutsetningen er at du ansetter deg selv og utbetaler lønn. Endelig er det gunstige skatteregler for utbytte.

4. Ulempen med å starte aksjeselskap

Ulempen med å starte aksjeselskap er at du må avholde styremøter og generalforsamling. Med liten drift kan imidlertid dette gjøres nokså enkelt. Du må videre betale arbeidsgiveravgift på eier. Økonomisk er det også noen byrder. 30 000 i aksjekapital samt utgifter til revisor i størrelsesordenen 5-10 000 vil jeg anta med liten drift.

5. Bistand til registrering av aksjeselskap

Vi har stor erfaring med å registrere aksjeselskap og kan foreta en rask og effektiv registrering av ditt aksjeselskap for en billig penge. Du kan isteden konsentrere deg om andre viktige oppgaver i den hektiske oppstartsfasen. Dersom du ønsker det kan du få fastpris for heke oppdraget.

Dersom du tar kontakt på skjemaet under er det fint om du gir så mange opplysninger som mulig om selskapet som skal registreres. Har du f.eks. ordnet med revisor og kontonummer opplyser du om dette allerede i første henvendelse.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post