Forbrukertvist

Ring oss gratis på telefon (+47) 934 31 288 eller ta kontakt på e-post: to@framadvokat.no

Spesialister innen forbrukerrett

Fram Advokatfirma er spesialisert innen forbrukerrett. Vi har flere advokater med erfaring fra forbrukerrådet og forbrukertvistutvalget. Dersom du har kjøpt noe som du er misfornøyd med kan du ta kontakt med oss for rådgivning og veiledning om relevant regelverk. Vi foretar også en vurdering av om du har en god sak. Videre om du bør mekle saken i forbrukerrådet og eventuelt ta saken til forbrukertvistutvalget etterpå, eller om du bør bringe saken inn for de ordinære domstoler. Det er mange faktorer som vil ha betydning her, som hvor sannsynlig det er at motpart vil inngå et forlik i mekling eller rette seg etter et vedtak i forbrukertvistutvalget.

Forbrukerråd og forbrukertvistutvalg

Systemet med forbrukerråd og forbrukertvistutvalg er lagt opp slik at privatpersoner skal kunne klare seg uten å bruke advokat. Det er imidlertid ikke til å komme utenom at det er en rettslig avgjørelse som skal tas. For å vinne en rettslig tvist må man før bevise for å underbygge sakens faktum samt anvende relevante lovregler på det faktum man mener skal legges til grunn. Juridisk kompetanse vil derfor klart nok være viktig for å vinne frem med saken.

Tvistesum minst kr.50 000

Av ovennevnte grunn mottar vi svært mange henvendelser fra personer som ønsker advokatbistand. Forutsatt at vi mener saken er god nok til å tas videre og tvistesummen er minst kroner 50 000 vil vi kunne bistå deg. Mange av henvendelsene vi mottar gjelder saker med små tvistebeløp. Vi har stor forståelse for at det ikke nødvendigvis er verdien på det man er uenig om som er avgjørende. Forsikringen din dekker imidlertid bare advokatkostnader inntil det beløp som er tvistesum i saken. Om tvistesummen er 5 000 kroner dekker forsikringsselskapet ditt kun advokatbistand opp til dette beløp. Det sier seg selv at en slik begrenset bistand vil ha liten hensikt. Dette er bakgrunnen for at vi stiller som vilkår for å bistå at tvistesummen er minst kr 50 000. Typisk bistår vi i saker som gjelder bil, motorsykkel, campingvogn, bobil, snøscooter, båt, traktor, elbil og håndverkertjenester.

Fagansvarlig

Fagansvarlig for forbrukerrett er Advokat Thomas Oftedahl. Han har jobbet både for Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget.

Les mer om Advokat Oftedahl 

Artikler om forbrukerrett

Vi har skrevet en rekke artikler på forbrukerrettsområdet. Når det gjelder bil anbefaler vi våre artikler heving av bilkjøp, heving når bilen har vært kondemnert, hjelp bilen min er bruktimportert samt åtte viktige tips til bilkjøperen.

Andre artikler som er anbefalt lesning er hvor mange rettingsforsøk har selger?, dine rettigheter om det er feil og mangler ved noe du har kjøpt, er det inngått bindende avtale?, vanlig stilte spørsmål om prisavslag, dårlig utført jobb samt hvordan unngå juridiske problemer.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Vi undersøker kostnadsfritt om du har krav på å få dekket advokatkostnader på en av dine forsikringer. Om du går videre med saken ordner vi også alt papirarbeidet hos forsikringsselskapet. Du kan lese mer om hva rettshjelpdekning innebærer i vår artikkel rettshjelpsforsikring på 1-2-3.

Ta kontakt så foretar vi i første omgang en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. På bakgrunn av denne vurderingen bestemmer vi oss sammen for om du bør gå videre med saken.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post