Bruktimportert bil

I advokattips serie om de vanligste manglene på biler er vi nå kommet til en av de virkelig klassiske emnene innenfor dette rettsfeltet- nemlig den juridiske betydningen av at en bil er bruktimportert uten at dette er opplyst om. Første spørsmål først:

Er det ulovlig å selge en bruktimportert bil i Norge?

Nei, det er det ikke. Men etter både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven har selger en plikt til å opplyse om at bilen er bruktimportert. Gjør han eller hun ikke det foreligger det en mangel.

Kan man heve kjøpet dersom det vises seg at bilen er bruktimportert?

At bilen er bruktimportert er ikke i seg selv et hevingsgrunnlag. Man må foreta en nærmere vurdering av mangelens betydning. Noen ganger har det ikke betydning i det hele tatt at en bil er bruktimportert. Har du kjøpt en bil som mange kunne ønske seg men som nesten ikke er å oppdrive på det norske bilmarkedet og som kanskje attpåtil har en masse fint ekstrautstyr, vil det neppe være snakk om at mangelen har noen betydning.

Det er et krav etter loven at den manglende opplysningen må ha virket inn på avtalen. Altså at kjøper ville latt være å kjøpe om han kjente til sannheten om bilen. Det ville han neppe i nevnte tilfelle. Andre ganger kan den manglende opplysningen om at bilen er bruktimportert bli en krise for kjøper. Dette gjelder særlig når det er kjøpt en bil som det selges svært mange av i markedet. Bilen har gjerne ikke det helt store av ekstrautstyr. I slike situasjoner med stort tilbud på markedet vil de som etterspør akkurat denne bilen antakelig ikke velge en bruktimportert bil med mindre de får den til veldig redusert pris. Denne reduksjonen i verdi utgjør normalt ditt krav om prisavslag.

Vil det da aldri være snakk om heving som følge av at bilen er bruktimportert?

Jo, det vil det kunne være. Så mye som en tredjedel av alle bruktimporterte biler antas for eksempel å ha tilbakestilt kilometerstand. Dette får gjerne stor betydning for bilens holdbarhet og vedlikeholdskostnadene.

Av størst betydning er imidlertid at du ved salget av bilen må opplyse om at det er klusset med kilometerstanden. Ofte må du gi en slik opplysning uten å kunne vise til hva bilen faktisk er kjørt. Prisavslaget du vil måtte gi vil bli omfattende og heving vil absolutt være aktuelt.

At bilen er importert har ofte også betydning for bilens egnethet for bruk i Norge. Produsenter av biler utstyrer bilene litt forskjellig alt ettersom hvilket land de skal gå i. Det er unødvendig å utstyre en bil som skal gå i Frankrike eller Spania med avansert vinterutstyr. Ofte unnlater man på slike biler å innstallere forsterket dynamo og batteri, som har stor betydning for om man skal klare å kaldsttarte om vinteren. Andre problemer som tregere oppvarming av kupe går kraftig utover komforten i bilen når det er kaldt. Manglende isolering eller oppvarming av veivhusventilasjon er mer alvorlige mangler som kan medføre turbo- og motorhavari ved kjøring under meget kalde forhold. Med andre ord har man en bil som kanskje bare fungerer halve året. Forståelig nok er det ofte grunnlag for å heve i slike saker.

Advokatene i FRAM Advokatfirma AS har lang erfaring med bilsaker, og har kompetanse på både det tekniske og juridiske. Dette gjør oss bedre i stand til å gi deg rask og riktig bistand i din sak. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering. Ved behov for videre bistand er advokatkostnader normalt dekket på bilforsikringen.

I henvendelsen er det fint om du skriver litt om historikken i saken. Når kjøpte du bilen og hvem kjøpte du den fra? Hva var kjøpesummen? Ble det i kjøpekontraken gitt opplysninger om mangler ved bilen? Du kan også allerede i den første henvendelsen opplyse om ditt polisenummer.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post